Kjemikeren svarer

Hva skjer mellom FeO3 og Cl- ?

Spørsmål - fra Tørres Andreas Bøksle:
Jeg skriver om en oppgave som omhandler kloridinntregning i betong og Cl- sin rolle i nedbrytning av passivsjiktet på armeringsjern. Jeg er klar over hvilke reaksjoner som skjer når det dannes rust Fe(OH)2 , men det jeg ikke vet er hvilken reaksjon som skjer mellom passivsjiktet FeO3 og Cl-.

Svar fra Tor Hemmingsen

Når jern korroderer har vi følgende reaksjon hvor jernhydroksid har en beskyttende effekt mot videre korrosjon. Betong er basisk i utgangspunktet slik at korrosjonshatigheten er lav under forutsetning at ikke oksygen tilføres.

Oksidasjon: Fe = Fe2+ + 2e-

Reduksjon: H2O + 2e- = 2 OH- + H2

Totalreaksjon: Fe + H2O = Fe(OH)2 + H2

I nærvær av klorid vil dannelsen av jernklorid konkurrere med hydroksiddannelsen hvor kloridioner kan være i et stort overskudd. Jernkloridet danner ikke en stabil beskyttende film, og jernet vil kunne korrodere videre.

Spesielt i spalter og gropetæringer vil denne reaksjonen være viktig. Her vil katodereaksjonen (reduksjonen) skje på overflaten av metallet, mens jern vil løses opp i spalten eller gropen og vil danne jernklorid i stedet for jernhydroksid. Jernkloridet vil hydrolysere i vann og gi en lav pH. Dette vil i neste omgang føre til en forsterkning av korrosjonen i en grop (eller spalte) og en kan risikere at armeringen blir gjennomrustet.

(Vist 12897 ganger.)

Emne(r): jernklorid, betong,

Vis alle emner