Kjemikeren svarer

Hvorfor fremstilles det aluminium på vestlandet?

Spørsmål - fra Kaja:
hvorfor fremstilles det så mye aluminium på vestlandet, og hva heter aluminiumsmineralene som bruker til fremstillingen. fint om dere kunne svare på dette. haster!

Svar fra Morten Moe

Et viktig råstoff for aluminium er Bauxitt, som er et kompleks mineral bestående av ulike former av aluminiumhydroksid, samt ulike blandinger av silisiumoksid, jernoksid, titanoksid og aluminiumsilikat.

Aluminium kan framstilles fra bauxitt vha elektrolyse (Al reduseres). Elektrolysen skjedde tidligere i kar lagd av kryolitt (Na3AlF6), noe som gir fluorgass (F2) som biprodukt.

Det krever mye energi å framstille aluminium og Vestlandet er velegnet iom at det er god tilgang på elektrisk energi i dette området. Bauxitten importeres feks fra Australia, Brasil eller Jamaica, som er store eksportører av mineralet.

(Vist 12928 ganger.)

Emne(r): aluminium, bauxitt,

Vis alle emner