Kjemikeren svarer

Hvor mye natriumnitrat løses i vann?

Spørsmål - fra Kristoffer:
Hvor mange gram natriumnitrat kan løses opp i 100 g vann ved

Svar fra Morten Moe

Løseligheten av natriumnitrat avhenger av temperaturen.

Ved 0 ºC løses 73,3 g

Ved 50 ºC løses 114,7 g

Ved 100 ºC løses 175,4 g

(Vist 9812 ganger.)

Emne(r): natriumnitrat, løselighet,

Vis alle emner