Kjemikeren svarer

Hva er brennverdi ?

Spørsmål - fra Jonathan:
Lurer på om dere vet brennverdi hos fotokjemikalier, rengjøringsmidler, PCB holdig avfall og organiske stoffer med halogen.

Svar fra Nina Aas

Brennverdi (eng. calorific value) den energi som blir frigitt ved fullstendig forbrenning av en gitt mengde brensel. Vanligvis uttrykt i J/g (J = joule = 0,239 kalori), eller angitt som kJ/kg. Brennverdien kalles også den øvre brennverdi (eng. gross calorific value), Hø. Ved brensler som inneholder hydrogen og/eller fuktighet vil røykgassene inneholde til dels betydelige vanndampmengder, den tilsvarende energimengde vil som regel ikke kunne nyttiggjøres. Det regnes da med den nedre brennverdi (eng. net calorific value), Hn, som beregnes på følgende måte: Hn = (Hø - 2500 (9h + w)) kJ/kg, hvor h = hydrogenvekt per kg brensel og w = fuktighetsvekt per kg. Gassers brennverdi oppgis per standard m3, dvs. gassens volum ved 15°C og 1 atmosfæres trykk.

(Vist 15083 ganger.)

Emne(r): brennverdi,

Vis alle emner