Torsdag 25. april kl. 19:00

Foredragsholder: Mali H. Rosnes Tema: An introduction to polyoxometalates and their applications Sted: Tripletten, 3069, Realfagbygget, Universitetet i Bergen Polyoksometalater (POM-er) er en type anioniske metalloksid-forbindelser som viser stor strukturell allsidighet og spennende kjemiske egenskaper. Foredraget vil gi en kort introduksjon til POM-er, samt en introduksjon til noen av deres mest lovende bruksområder. Den strukturelle … Les mer

Foredrag Torsdag 7. mars 2024

Torsdag 7. mars kl. 19:00 Foredragsholder: Leiv K. Sydnes Tema: IUPAC bak kulissene – IUPAC behind the scenes Sted: Tripletten (3069) i Realfagbygget, Universitetet i Bergen Foredraget vil være en rapport fra et ferskt dypdykk i IUPACs arkiv for perioden 1920-2010. Mangfold og turbulens er to inntrykk som festet seg. Det ble gjort interessante funn … Les mer

Møter i 2023

Torsdag 7. mars 2024 Foredrag av professsor emeritus Leiv K. Sydnes,, Universitetet i ergen, på Kjemisk institutt i Realfagygget på UiB, Tema: IUPAC bak kulissene – IUPAC behind the scenes Sammendrag Foredraget vil være en rapport fra et ferskt dypdykk i IUPACs arkiv for perioden 1920-2010. Mangfold og turbulens er to inntrykk som festet seg. Det … Les mer