Torsdag 25. april kl. 19:00

Foredragsholder: Mali H. Rosnes Tema: An introduction to polyoxometalates and their applications Sted: Tripletten, 3069, Realfagbygget, Universitetet i Bergen Polyoksometalater (POM-er) er en type anioniske metalloksid-forbindelser som viser stor strukturell allsidighet og spennende kjemiske egenskaper. Foredraget vil gi en kort introduksjon til POM-er, samt en introduksjon til noen av deres mest lovende bruksområder. Den strukturelle … Les mer