Hovedstyret i NKS

Det sittende hovedstyret velges på det årlige rådsmøtet. Representantene velges for to år om gangen og kommer fra lokalavdelingene.
I parentes er året representanten ble valgt.

Les referater fra styremøter her.

President: Jørn Hansen, Nord-Norge (2024)
E-post:jorn.h.hansen [at] uit.no

Visepresident: Karina Mathisen, Trondhjem (2023)

Styremedlem: Stein Helleborg, Grenland avd. (2024)
Styremedlem: Magne Sydnes, Rogaland   (2024)
Styremedlem: Camilla Løhre, Bergen (2024)

Varamedlem: Marit Sletmoen, Oslo  ( 2023)
Varamedlem: Morten Sørlie, Oslo  (2024)

Bedriftsrepresent.: Hans Henrik Øvrebø, Borregaard (2024)
Bedriftsrepresent.: Silje Fosse Haakonsen , Sintef (2024)

Selskapets sekretariat:
Adresse: Norsk Kjemisk Selskap, p.boks 1107 Blindern, 0317 OSLO

Ønsker du kontakt med Norsk Kjemisk Selskap, bruk vårt kontaktskjema.

Generalsekretær: Stian Svelle 
Kjemisk Institutt, Universitetet i Oslo, p. boks. 1033. Blindern, 0315 Oslo
tlf : 22 85 54 54. E-post: stian.svelle [at] kjemi.uio.no.

Kasserer: Finn Knut Hansen
Kjemisk Institutt, Universitetet i Oslo, p. boks. 1033. Blindern, 0315 Oslo
tlf : 22 85 55 54