Hovedstyret i NKS

Det sittende hovedstyret velges på det årlige rådsmøtet. Representantene velges for to år om gangen. I parentes er året representanten ble valgt og den lokalavdeling representanten kommer fra.

Les referater her.

President: Hege Karlsen Oslo avd. (2 år, 2018)
E-post: hege.karlsen [at] sintefmolab.no

Visepresident: Jørn H. Hansen Nord-Norge avd. (2 år, 2018)

Styremedlem: Stein Helleborg Grenland avd. (2 år, 2018)
Styremedlem: Gro Johnsen Rogaland avd. (2 år, 2017)
Styremedlem: Camilla Løhre Bergen avd. (2 år, 2018)

Varamedlemm: Hans-Jacob Skarpeid Oslo avd. (2 år, 2018)
Varamedlem:Karina Mathisen Trondhjem avd. (2 år, 2018)

Bedriftsrepresent.: Nils Arne Jentoft Dynea (2 år, 2017)
Bedriftsrepresent.: Heidi Johnsen Sintef (2 år, 2017)

 

Selskapets sekretariat:
Adresse: Norsk Kjemisk Selskap, p.boks 1107 Blindern, 0317 OSLO

Ønsker du kontakt med Norsk Kjemisk Selskap, bruk vårt kontaktskjema.

Generalsekretær: Harald Walderhaug 
Kjemisk Institutt, Universitetet i Oslo, p. boks. 1033. Blindern, 0315 Oslo
tlf : 22 85 55 88. E-post: harald.walderhaug [at] kjemi.uio.no.

Kasserer: Finn Knut Hansen
Kjemisk Institutt, Universitetet i Oslo, p. boks. 1033. Blindern, 0315 Oslo
tlf : 22 85 55 54