Hovedstyret i NKS

Det sittende hovedstyret velges på det årlige rådsmøtet. Representantene velges for to år om gangen. I parentes er året representanten ble valgt og den lokalavdeling representanten kommer fra.

Les referater her.

President: Hege Karlsen, Oslo avd. (2 år, 2020)
E-post: hege.karlsen [at] sintefmolab.no

Visepresident: Jørn H. Hansen, Nord-Norge avd. (2 år, 2020)

Styremedlem: Stein Helleborg, Grenland avd. (2 år, 2020)
Styremedlem: Karina Mathisen, Trondhjem avd. (2 år, 2021)
Styremedlem: Camilla Løhre, Bergen avd. (2 år, 2020)

Varamedlem: Hans-Jacob Skarpeid, Oslo avd. (2 år, 2020)
Varamedlem: Magne Sydnes, Rogaland avd. (2 år, 2021)

Bedriftsrepresent.: Hans Henrik Øvrebø, Borregaard (2 år, 2021)
Bedriftsrepresent.: Heidi Johnsen, Sintef (2 år, 2021)

Selskapets sekretariat:
Adresse: Norsk Kjemisk Selskap, p.boks 1107 Blindern, 0317 OSLO

Ønsker du kontakt med Norsk Kjemisk Selskap, bruk vårt kontaktskjema.

Generalsekretær: Stian Svelle 
Kjemisk Institutt, Universitetet i Oslo, p. boks. 1033. Blindern, 0315 Oslo
tlf : 22 85 54 54. E-post: stian.svelle [at] kjemi.uio.no.

Kasserer: Finn Knut Hansen
Kjemisk Institutt, Universitetet i Oslo, p. boks. 1033. Blindern, 0315 Oslo
tlf : 22 85 55 54