Styret

Styret for Norsk kjemisk selskap Oslo avdelingen

Leder: Sverre Løyland

Styremedlem: Espen Harbitz

Styremedlem: Volodymyr Levchenko

Styremedlem: Marte Sofie Holmsen

Styret kan kontaktes på nkso-styret@kjemi.uio.no