Styret

Styret for Norsk kjemisk selskap Oslo avdelingen

Leder: Sverre Løyland

Styremedlem: Espen Harbitz

Styremedlem: Volodymyr Levchenko

Styremedlem: Stian Svelle

Styremedlem: Carlo Romagnoli

Styremedlem: Marte Sofie Holmsen

Styremedlem: Ove Alexander Høgmoen Åstrand

Styremedlem: Franziska Stefanie Ihlefeldt

Styret kan kontaktes på nkso-styret@kjemi.uio.no