Møter 1996 – 2007

Medlemsmøter 2007

Torsdag 1. februar 2007
Generalforsamling med festmiddag og
foredrag.
Foredragsholder: Rosmarie Friemann, Universitetet i Oslo.
Foredrag: Nobelprisen 2006 – Molecular basis of eukaryotic transcription.
Torsdag 22. mars 2007
Foredragsholder: Jon K. Laerdahl, Centre for Molecular Biology and Neuroscience (CMBN) Institute of Medical Microbiology, Rikshospitalet.
Foredrag: Bioinformatikk anvendt for å forstå DNA reparasjon.
Torsdag 3. mai 2007
Foredragsholder: Hanne S. Finstad, Fabrikksjef Forskerfabrikken.
Foredrag: Forskerfabrikken og formidling av naturvitenskap.
Onsdag 13. juni 2007
Bedriftsbesøk: Alpharma
Torsdag 27. september 2007
Foredragsholder: Egil Lillestøl, Professor i fysikk ved Universitetet i Bergen.
Foredrag: Utviklingen av det globale energiforbruket i det tjueførste århundre…
Tirsdag 16. oktober 2007
Foredragsholder: Alf Bjørseth, Multi-gründer.
Foredrag: Fornybar energi som forretningsmulighet.
Torsdag 22. november 2007
Foredragsholder: Kristin Rypdal, Forsker I, Cicero.
Foredrag: Fra FN’s klimapanel til et lavutslippssamfunnt.

Medlemsmøter 2006

Tirsdag 28. februar 2006
Generalforsamling med festmiddag og foredrag.
Foredragsholder: Mats Tilset, Universitetet i Oslo.
Foredrag: Nobelprisen 2005 – metatese.
Torsdag 4. mai 2006
Foredrag: Truls Norby, Professor, Universitetet i Oslo
Kan nye materialer få brenselceller på banen?
Torsdag 11. mai 2006
Foredrag: Finn Myhren, Grunnlegger, Clavis Pharma
Tirsdag 6. juni 2006
Bedriftbesøk: Arcus: miniseminar – film – omvisning – reker og hvitvin , Arcus
Torsdag 28. september 2006
Foredrag: Tyge Greibrokk, Instituttleder, Kjemisk institutt
Kjemifaget – Trender, innovasjon og nye muligheter
Torsdag 26. oktober 2006
Firmapresentasjoner: Vitas og Synthetica
Onsdag 22. november 2006
Bedriftsbesøk: PET-senteret

Medlemsmøter
2005

Lørdag 12. februar 2005
Generalforsamling med festmiddag og foredrag.
Foredragsholder: Ola Nilsen, Universitetet i Oslo.
Foredrag: Fyrverkeri – innhold og virkemåte.
Torsdag 17. mars 2005
Foredragsholder: Harald Møllendal, Universitetet i Oslo.
Foredrag: Kjemi mellom stjernene.
Torsdag 14. april 2005
Foredragsholder: Bjørn Bølviken, Prof. II, NTNU.
Foredrag: Geomedisin.
Torsdag 19. mai 2005
Foredragsholder: Carl Henrik Gørbitz, Prof.UiO.
Foredrag: Konstruksjon av organiske materialer – molekylær ingeniørkunst på nanonivå
Mandag 6. juni 2005
Bedriftsbesøk på VEAS kl 18:00.
Det blir satt opp buss fra hovedinngangen Kjemisk institutt med avreise kl 17:00 og med tilbakereise fra VEAS kl 20:00.
Torsdag 1. september 2005
Foredragsholder: Vibeke Thrane, (seniorrådgiver i Giftinformasjonen, Sosial- og Helsedirektoratet).
Foredrag: Soppforgiftninger
Torsdag 13. oktober 2005
Foredragsholder: Bjørn Lillekjendlie, (Innovasjonsdirektør i Forskningsparken AS).
Foredrag: Historier og fakta – om innovasjon i kjemisk sektor og utenfor
Torsdag 24. november 2005
Bedriftsbesøk: Intitutt For Energiteknikk (IFE)
Tirsdag 13. desember 2005
Foredragsholder: Johan Emilian Moan, (Professor, Radiumhospitalet/Fysisk Institutt).
Foredrag: Lys i Kreftbehandling – Om opptaken til Photocure

Medlemsmøter
2004

Lørdag 14. februar 2004
Generalforsamling med festmiddag og foredrag.
Foredragsholder: Professor Ragnar Bye, Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo.
Foredrag: Det kjemiske laboratorium 1900-1950.
Mandag 29. mars 2004
Foredrag: Frédéric Courivaud (PhD) – Philips Medical Systems Historisk perspektiv og utvikling av MRI i medisin fra grunnideer til fremtidens teknologi.
Torsdag 22. april 2004
Foredrag: Martin Lersch (Stipendiat) – Kjemisk institutt, UiO
Molekylær gastronomi.
Torsdag 27. mai 2004
Bedriftsbesøk: Divisjon for rettstoksikologi og rusmiddelforskning, Nasjonalt folkehelseinstitutt.
Torsdag 30. september 2004
Foredrag: Unni Eikeseth (Programleder i Newton, NRK)
Newton – underhaldande naturvitskap!
Torsdag 28. oktober 2004
Foredrag: Yngve Stenstrøm (Professor, NLH)
Insekter, sopp og bakterier – Til nytte eller bare til skade?
Torsdag 25. november 2004
Bedriftsbesøk: Arcus AS, Foredrag, omvisning, ost og vinsmaking.

Medlemsmøter i 2003

 • Lørdag 8. februar 2003
  Generalforsamling med festmiddag og foredrag.
  Foredragsholder: Forsker dr. scient. Hilde Uggerud, Norsk institutt
  for luftforskning (NILU).
  Foredrag: Analytisk kjemi på liv og død.
 • Torsdag 6. mars 2003
  Professor Per Hoff, Kjemisk institutt,  avdeling for kjernekjemi,
  UiO
  Technetium fra Sellafield – en usalig blanding av fag og politikk
 • Torsdag 3. april 2003
  Daglig leder cand. scient. Birger Sørensen, Bionor AS.
  Immunterapi mot HIV
 • Tirsdag 3. juni 2003
  Ølskole hos Ringnes Bryggerier
 • Torsdag 6. november 2003
  Professor Terje Finstad, Fysisk institutt, UiO
  Hvem har rappa nano-en min?
  – et foredrag om nanoteknologi
 • Onsdag 3. desember 2003
  Bedriftsbesøk hos Freia

Medlemsmøter i 2002

 • 23. februar: Generalforsamling
  2002
  med foredrag og påfølgende festmiddag i Det Norske Videnskapsakademi,
  Oslo. Førsteamanuensis Lise Kvittingen, Kjemisk Institutt, NTNU,
  Trondheim, holdt foredrag om «Tilfeldighetenes spill
  i kjemiens historie».
  35 fremmøtte
 • 21. mars: Ola Nilsen, Kjemisk Institutt,
  UiO, holdt foredrag med tittelen «Snøkrystaller,
  et brev fra himmelen».
  30 fremmøtte på Kjemisk
  Institutt, UiO.
 • 13/14. mai: Bedriftsbesøk hos
  Norsk Iskrem
  med en generell orientering om Norsk Iskrem
  (tidligere Diplom Is) sin historie og etterfølgende omvisning
  med smaksprøver. Deltagerantall begrenset til 2 puljer av 25 personer.
  48 fremmøtte fordelt over 2 grupper (2 etterfølgende dager).
 • 26. september: Rolf Vogt, Førsteamanuensis,
  Kjemisk Institutt, UiO holdt foredrag om temaet: «Sur
  nedbør og miljøforskere uten grenser – Erfaringer fra et
  tverrfaglig sur nedbør prosjekt i Kina»
  . 28 fremmøtte
  på Kjemisk Institutt UiO.
 • 22. oktober: Bedriftsbesøk
  hos Aass Bryggeri
  , Drammen, med kåseri, omvisning, og smaksprøving
  av øl i bryggeriets egen Gildehall. Buss ble leid inn for transport
  til og fra Drammen. Deltagerantall begrenset til 40, med 26 fremmøtte.
 • 12. desember: Erland Bråten, Forsker
  ved Matforsk, Ås, holdt foredrag om temaet «Akrylamid
  i mat»
  . 46 fremmøtte på Kjemisk Institutt UiO.

Medlemsmøter i 2001

 • 17. februar: Generalforsamling
  2001 med foredrag og påfølgende festmiddag i Det Norske Videnskaps-Akademi,
  Oslo. Forskningsdirektør Harald Rønneberg, Borregaard Synthesis
  FoU, Sarpsborg, holdt foredrag om «Kjemiens fremtid i
  Norge»
  . 45 fremmøtte.
 • 28. mars: Peter Hemmersbach, Dopinglaboratoriet
  ved Aker Sykehus, holdt foredrag om «Dopingarbeid og
  dopinganalyser – Kan den analytiske utviklingen møte utfordringene».

  55 fremmøtte på Kjemisk Institutt UiO.
 • 7. mai: Industry Lecture
  2001. Forskningsdirektør Jens Rostrup-Nielsen, Haldor Topsøe,
  holdt sin forelesning over temaet «Utnyttelse av naturgass».
 • 9. mai: Bedriftsbesøk hos Kripos
  med en generell orientering av Terje Kjeldsen og etterfølgende
  omvisning. Besøket ble innledet med lett bespisning. 45 fremmøtte
  (over 84 påmeldte, men deltagerantall begrenset til 50 etter ønske
  fra Kripos).
 • 22 mai: Hassel-forelesning
  2001. Professor Louise N. Johnson, Laboratory for Molecular Biophysics,
  University of Oxford, holdt sin forelesning over temaet «Structure
  based drug design»
  .
 • 25. oktober: Bjørn Arne Johnsen,
  Forskningssjef, Forsvarets Forskningsinstitutt, holdt
  foredrag om temaet: «Kjemiske og biologiske våpen i krig
  og terror»
  . 125 fremmøtte på Kjemisk Institutt UiO.
 • 14. oktober: Ole Kristian Hjelstuen,
  Forskningsleder ved Isopharma FoU, Amersham Health, Kjemisk Institutt,
  holdt foredrag om temaet «PET – Molekylær Imaging».
  29 fremmøtte på Kjemisk Institutt UiO.
 • 5. desember: Bedriftsbesøk
  hos Arcus AS
  , Haslevangen 16, Oslo, med omvisning, vinsmaking
  og foredrag. Deltagerantall begrenset til 40 p.g.a. auditoriets
  størrelse. Over 70 påmeldte, 39 fremmøtte (deltagerantallet begrenset
  til 40 etter ønske fra Arcus).

Medlemsmøter i 2000

 • 12. februar: Generalforsamling
  2000 med foredrag og påfølgende festmiddag i Det Norske Videnskaps-Akademi,
  Oslo. Professor Karl Egil Malterud, Farmasøytisk institutt, avdeling
  for farmakognosi , UiO, holdt foredrag om «Medisiner
  fra naturen»
  . 60 fremmøtte.
 • 7. mars: Kjemisk Institutt, UiO,
  Rolf Bader, tidl. leder Catalyst Research and Development Department,
  CIBA / Novartis, Basel, Sveits, holdt foredrag om «Catalysis:
  A versatile tool in synthesis and manufacture of fine chemicals
  and pharmaceuticals».
  30 fremmøtte.
 • 18. mai: Bedriftsbesøk hos
  Nycomed Pharma AS
  , Asker med foredrag om «Registrering
  av legemidler»
  av Lucy Lillehagen og etterfølgende omvisning
  i fabrikken. Besøket ble avsluttet med hyggelig og velsmakende
  aftens. 32 fremmøtte medlemmer.
 • 25 mai: Hassel-forelesning
  2000. Professor Robin J. H. Clark, FRS, University College London,
  holdt sin forelesning over temaet «Raman Microscopy:
  Sensitive Technique for the Detection of Pigments on Manuscripts,
  Paintings and Other Artefacts»
  . Ca 100 tilhørere.
 • 5. oktober: Johan Sjöblom, Sjefsforsker
  Statoil’s Forskningssenter, Rotvoll, Trondheim og Professor
  II ved Institutt for Kjemisk Prosessteknologi, NTNU, Trondheim,
  holdt foredrag om temaet: «Colloid Chemistry in Sub Sea
  Petroleum Processing»
  på Kjemisk Institutt, UiO, 22 fremmøtte
  medlemmer.
 • 26. oktober: Martin Ystenes,Professor
  ved Kjemisk Institutt, Seksjon for Uorganisk kjemi, NTNU, 7491
  Trondheim, holdt foredrag om temaet «Hvorfor blir det
  ofte sprøyt når media omtaler realfaglige saker?»

  Kjemisk Institutt, UiO, 69 fremmøtte medlemmer.
 • 7. november: Bedriftsbesøk
  hos Arcus AS
  , Haslevangen 16, Oslo, med foredrag om «Vinens
  kjemi»
  ved Trygve Brekke, etterfølgende inspirerende
  omvisning i fabrikken og verdig avslutning med vinsmaking og ost.
  Deltagerantall begrenset til 40 p.g.a. auditoriets størrelse.
  Over 70 påmeldte, 33 fremmøtte (meget dårlig vær!)

Medlemsmøter i 1999

 • 17 februar. Generalforsamling,
  Nycomed Imaging, Storo. Forskningssjef Per Foss, Nycomed Amersham,
  holdt foredrag over temaet «Forskning og utvikling i
  Nycomed Amersham»
  , 43 fremmøtte.
 • 18 mars. Dr. Odont. Arne Hensteen
  Pettersen, NIOM, holdt foredraget «Dentale materialer
  og deres kjemi»
  , Kjemisk institutt, UiO, 26 fremmøtte.
 • 20 april. Professor Claus Jørgen
  Nielsen, Kjemisk institutt, UiO, holdt foredraget «Karbonylforbindelser
  i luften – hva gjør de der, hvor kommer de fra og hva blir de
  til?»
  , Kjemisk institutt, UiO, 32 fremmøtte.
 • 10 mai. Hasselforedrag
  1999. Professor John A Pople, vinner av Nobelprisen i kjemi for
  1998, Kjemisk institutt, UiO, 95 fremmøtte.
 • 14 september. Professor Tore Aune,
  NVH, holdt foredraget «Marinealgetoksiner i skjell –
  en spennende utfordring»
  , Kjemisk institutt, UiO, 30
  fremmøtte.
 • 28 oktober. Seniorforsker Duncan
  Akporiaye, SINTEF Oslo, holdt foredraget «Kombinatorisk
  kjemi: Keiserens nye klær?»
  , Kjemisk institutt, UiO,
  40 fremmøtte.
 • 25 november. Bedriftsbesøk
  hos Axis-Shield ASA
  med foredrag ved Forskningsdirektør Dr.
  Philos Erling Sundrehagen, «Axis – Fra bakgård til fabrikk»
  og Produktsjef Cand. real Christian Christiansen, «Homocystein
  -Neste århundrets risikofaktor»
  , 45 fremmøtte.

Medlemsmøter i 1998

 • 12. februar. Generalforsamlingen,
  Helga Engs hus, UiO, Professor Jon Bremer, Institutt for medisinsk
  biokjemi, UiO holdt foredrag om Nobelprisen i kjemi 1997, 27 fremmøtte.
 • 26. mars. Konsulent Per Sverre
  Skule, Swix Sport holdt foredraget «Skismøring, vitenskap
  eller håndverk»
  , på Kjemisk institutt, UiO, 40 fremmøtte.
 • 6. mai. Forskningssjef R&D
  Dr. Jens Rostrup-Nielsen, Haldor Topsøe A/S, holdt foredraget
  «Omdannelse af naturgass til syntetiske brændstoffer»,
  på Kjemisk institutt, UiO, 30 fremmøtte.
 • 28. mai. Hassel foredrag 1998.
  Professor Sine Larsen, Senter for krystallografiske studier, Kemisk
  institutt, Københavns Universitet, holdt foredraget «Vekselvirkninger
  mellem chirale molekyler»
  , på Kjemisk Institutt, UiO,
  ca. 35 deltagere. Deltagelsen ble dessverre redusert pga. streiken
  i AF.
 • 4. september. Industry lecture
  1998, Dr. Edith Flanigen (tidligere UOP) holdt foredraget
  «Molecular Sieve Materials. A Historical Perspetive»
  ,
  UiO, 66 fremmøtte.
 • 8. september. Forskningsdirektør
  Bjørn Sund ved Norsk Hydro holdt foredrag om «Hydro-kraft
  prosjektet»
  , Kjemisk institutt, UiO, 79 fremmøtte.
 • 7. oktober. Professor Leiv K. Sydnes
  ved UiB holdt foredraget «Hva skjer med IUPAC»,
  Kjemisk institutt, UiO, 30 fremmøtte.
 • 11. november. Professor Truls Norby,
  UiO holdt foredraget «Hydrogenbasert energi».
  Professor Torstein Våland , Kjemisk institutt, UiO var delforfatter,
  UiO 41 fremmøtte.
 • 4. desember. Julemøte med
  kåseri over årets nobelprisvinnere i kjemi holdt av Dr. Scient.
  Kenneth Ruud. Kjemisk institutt, UiO, 46 fremmøtte.

Medlemsmøter i 1997

 • 27 februar. Generalforsamling
 • 19 mars. Seniorforsker Ruth Schmid
  «Monodisperse polymerparktikler i biokjemi og medisin»
 • 17 april. Forskningssjef Mona Müller
  «Cancer vaccines – the therapy of tomorrow»
 • 21 mai. Årets Hassel Lecture
  ble holdt av Professor Dr. Anthony C. Legon ved University of
  Exeter, UK om temaet «Identification and Properties of
  Preactive Intermediates in the Gas Phase: Halogen Charge-Transfer
  Complexes»
  .
 • 17 september. Medlemsmøtet ble
  avholdt på Alpharma med presentasjon av Alpharmas virksomhet.
  Følgende foredrag ble holdt:
 • Informasjonsjef Britt Kolstad:
  AL -konsernet.
 • Avdelingsleder Christian Syvertsen:
  Fiskehelse.
 • Forsker Kjersti Richardsen Stenstavold:
  Utvikling av fiskevaksine,
 • og avdelingsleder Christine Senstad:
  Bacitracinmolekylet; utnyttelse av struktur i opprensing for
  humant bruk
  .
 • 9 oktober. Årets Industry Lecture
  ble holdt i tilknytning ti1 Landsmøtet til Norsk Kjemisk Selskap.
  Per Lindberg fra Astra Hässle AB holdt foredraget «Development
  of Losec and Elucidation of its Mechanism of Action»
  .
 • 6. november. Professor Harald A.
  Øye «Aluminiumselektrolyse. Kjemiske reaksjoner og fysiske
  forandringer»

Medlemsmøter i 1996

 • 1. februar. Generalforsamling
  Festsalen, Ringnes Bryggeri.
 • 6. mars. Jørg Mørland og Asbjørg
  S. Christophersen holdt foredrag «Rettstoksikologisk
  prøvehåndtering, analyse og forskning»
 • 25. april. John Uglestad skulle
  holdt foredrag «Monodisperse partikler i biokjemi/medisin»
  (avlyst)
 • 22. mai. Hassel Lecture
  1996
 • 30. mai.Til Matforsk. Cand.
  real Ivar Kringlebotn orienterte om instituttet.
 • 4. september. Prion-sykdommer
  hos våre husdyr- potensiell smittekilde for mennesket
 • 23. september. Industry Lecture
  1996
 • 17. oktober. O. Smidsrød holdt
  foredrag «Alginat, nye muligheter for en gammel polymer».
  Foredraget fant sted på Nycomed.
 • 6. desember. Julemøte med
  foredrag om årets Nobelsprisvinner.