Møter 2008 – 2016

Program 2016

Torsdag 2. juni

Foredrag av Caitlin McQueen, Emilt McHale, Fabrizio Andriulo og Susan Braovac:
«The Saving Oseberg Project – Chemistry for the salvation of Viking Age wooden artefacts??»

 

Program 2015

Torsdag 19. februar

Generalforsamling.

Foredrag av Professor Stig Ove Bøe, Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet, Institutt for Klinisk Biokjemi

Nobelprisen i kjemi 2014

Torsdag 30. april

Alexander Åstrand: «Antibiotikaresistens – Hva dreier det seg om og hva kan kjemikere bidra med?»

Program 2014

Torsdag 13. februar

Generalforsamling.

Foredrag av Professor Trygve Helgaker,
Centre for Theoretical and Computational Chemistry (CTCC), Kjemisk Institutt, UiO

Nobelprisen i kjemi 2013: Martin Karplus, Michael, Levitt og Arieh Warshel for «the development of multi scale models for complex chemical systems»

 

Torsdag 27. februar

Ekstraordinær generalforsamling

Torsdag 10. April

Morten Bjørgen, sjefingeniør og revisjonsleder hos Norsk akkreditering.

Torsdag 8. mai

Ingrid Elisabeth Skistad, produktutvikler hos Arcus: «Ølbrygging ER bioteknologi»

 

Tirsdag 3. juni

Aslak Godal, Ph.D.,
Director preclinical R&D, Photocure ASA: «Precursor-basert fotodynamisk terapi og diagnose»

Torsdag 6. november

Bedriftsbesøk til
Arcus sitt destilleri på Gjelleråsen

Program 2013

Torsdag 14. februar

Generalforsamling .

Torsdag 14. Mars

Foredrag av Trygve Eklund fra Teknologisk Matforum: Kampen mot tilsEttningsstoffEnE.

Torsdag 18. April

Bedriftsbesøk hos Diplom-Is.

Onsdag 8. Mai

Foredrag av Per-Anders Hansen fra Kjemisk institutt, UiO: Nye materialer til solceller: bare en kuriositet?.

Torsdag 3. oktober

Foredrag av Tor Erik Kristen fra FFI: Ammoniumnitrat – Historie, legal og illegal bruk.

Program 2012

Torsdag 2. februar

Generalforsamling .

 

Torsdag 15. Mars

Foredrag av Carl Henrik Görbitz, Professor, Kjemisk Institutt, UiO: Nobelprisen i kjemi 2011.

Dan Shechtman – the discovery of quasicrystals.

Torsdag 3. mai

Foredrag av Bjørnar Arstad, PhD, SINTEF Materialer og kjemi, avdeling prosesskjemi: NMR ved nytt GEMINI Senter innen
spektroskopi

Torsdag 11. oktober

Foredrag av Reinhard Nesper, Department of Chemistry and Applied Biosciences: 4 short stories on solids

Torsdag 1. november

Foredrag av Kjartan Boman, Forsker, Jotun: Antifouling – groehindrende malinger

Onsdag 21. nov

Bedriftsbesøk hos Freia

Program 2011

Torsdag 3. februar

Generalforsamling | Foredrag av Trond Vidar Hansen, 1. amanuensis, Farmasøytisk Institutt, UiO: Nobelprisen i kjemi 2010.

 

Torsdag 17. Mars

Foredrag av Marcel Sandberg – Tramontane: Organoleptisk inntrykk av vin. Hvorfor Syrah smaker Syrah, Pinot Pinot og noen ganger Syrah Pinot og Pinot Syrah .

Torsdag 5. Mai

Foredragsholdere: Mikkel Christensen, Susan Braovac og Hartmut Kutzke, Kulturhistorisk museum, UiO: Kunsten å bevare vikingkunst – ingen enkel kunst.

Torsdag 26. Mai

Bedriftsbesøk: Solcellelaboratoriet ved Institutt for energiteknologi, IFE

Torsdag 9. juni

Foredragsholder: Trygve Eklund, Teknologisk Matforum, men mest meg selv!: Tilsetningsstoffer til besvær – fakta, tro og overtro.

Torsdag 24. november

Bedriftsbesøk: Arcus – Norsk Whisky, bakgrunn og gjennomføring – vin og tapas

Program 2010

Torsdag 4. februar

Generalforsamling | Foredrag av Professor Lise-Lotte Gundersen, Kjemisk Institutt, UiO: Nobelprisen i kjemi 2009.

Torsdag 4. mars

Foredrag av Senioringeniør Knut Endre Sjåstad, Kjemisk og teknisk seksjon, Kripos: Kast våpenet og kom ut med hendene over hodet!
Vi har en byrette og er ikke redd for å bruke den!!
|

Torsdag 29. april

Foredrag av
Professor emeritus Unn Plather, Institutt for arkeologi, konservering og historie, UiO: Kjemien i oljemalerier:

Oljemaleriet i Nord-Europa
på 1100- og 1200-tallet

Torsdag 6. mai

Foredrag av
Professor Deborah Oughton, Institutt for plante- og miljøvitenskap, UMB: KSocial and ethical aspects of nanotechnology:

Scarecrows or strawmen?

Torsdag 19. august

Foredrag av
Malcolm Reid, NIVA, Norsk institutt for vannforskning: DrugMon – Et biomarkøbasert verktøy for monitorering av narkotikabruk og –misbruk i Norge:

Monitorering av narkotiske substanser i avløpsvannet

Torsdag 30. september

Kurs av
Fabrikksjef Hanne S. Finstad, Forskerfabrikken: Kjemiklovnerier

Torsdag 21. oktober

Foredrag av
Tor Erik Kristensen, phd, Forsvarets Forskningsinstitutt: Historien til de ledende bedrifter innen kjemi og farmasi

Torsdag 11. november

Bedriftsbesøk hos KRIPOS. Tema: Hva jobber man med som kjemiker i Kripos?

Medlemsmøter 2009

Torsdag 5. februar 2009

Generalforsamling

Torsdag 19. mars 2009

Foredrag av Professor Emeritus Tor Dahl: Odd Hassel –
Hvem han var og hva han gjorde

Torsdag 16. april 2009

Foredrag av Forskningskjemiker Anders Grinrød, M-I Swaco Production Technologies: Produksjonskjemikalier: Kjemiske løsninger på problemer i oljeindustrien

Torsdag 14. mai 2009

Foredrag av Peter Hemmersbach, Norges laboratorium for dopinganalyse, Oslo universitetssykehus og Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo: Dopinganalyse – et arbeidsområde i stadig utvikling

Søndag 14. og mandag 15. juni

Bedriftsbesøk hos Oslo Mikrobryggeri. Med innledende foredrag av Vidar Bjørnstad: Det er mye god kjemi i godt øl!

Torsdag 24. september

Foredrag av Martin Lersch, Borregaard. Kjemi på kjøkkenet

Torsdag 29. oktober

Foredrag av Jørgen Sjaastad, Fysisk Institutt, UiO. Hvordan kan rollemodeller i realfag øke rekruttering til kjemifaget?

Torsdag 12. november

Foredrag av Professor Truls Norby, Kjemisk Institutt, UiO. Kan sement bli superledende?

Tirsdag 24. november

Bedriftsbesøk på Mikro- og nanoteknologilaboratoriet. MiNa-bygget, Gaustadalléen 23C

Medlemsmøter 2008

Torsdag 24. januar 2008

Bedriftsbesøk PETsenteret.

Torsdag 28. februar 2008

Generalforsamling

Mandag 28. april 2008

Foredrag av Professor Bjørn Steen Skålhegg

Torsdag 15. mai 2008

Foredrag av Professor Signe Kjelstrup

Torsdag 12. juni 2008

Bedriftsbesøk hos Arcus AS

Onsdag 17. spetember 2008

Foredrag av Richard Blom

Torsdag 23. oktober 2008

Foredrag av Svein Stølen

Torsdag 6. november 2008

Foredrag av Svein Lillestøl