Velkommen til faggruppen for Kvantekjemi og Modellering.

Medlemskap i faggruppen

Er du allerede medlem i Norsk kjemisk selskap, send en epost til medlem@kjemi.no og meld fra om du vil meldes inn i faggruppen.

Er du ikke medlem i NKS, gå til innmeldingskjema og kryss av for faggruppe for Kvantekjemi og Modellering.

Har du spørsmål om faggruppen, kontakt gjerne en av oss i styret.