Styret

Styret i Norsk Kjemisk Selskaps Faggruppe for Kvantekjemi og Modellering

Leder: Thomas Bondo Pedersen (UiO)
Nestleder: Giovanni Occhipinti (UiB)
Kasserer: Ida-Marie Høyvik (NTNU)
Sekretær: Espen Sagvolden (SINTEF)
Styremedlem: Bjørn Olav Brandsdal (UiT)
Styremedlem: Magnus Ringholm (UiT)
Varamedlem: Sarai D. Folkestad (NTNU)
Varamedlem: Abril Castro (UiO)

Valgkomiteen:
Trygve Helgaker (UiO), Vidar R. Jensen (UiB)
Revisor: Per-Olof Åstrand (NTNU)