Styret

Styret i Norsk Kjemisk Selskaps Faggruppe for Kvantekjemi og Modellering

Leder: Per-Olof Åstrand (NTNU)
Nestleder: Giovanni Occhipinti (UiB)
Kasserer: Vebjørn Bakken (UiO)
Sekretær: Ole Swang (SINTEF)
Styremedlem: Heike Fliegl (UiO)
Styremedlem: Luca Frediani (UiT)
Varamedlem: Bjørn Olav Brandsdal (UiT)
Varamedlem: Oda Dahlen (NTNU)
Varamedlem: Eirik Falck da Silva (SINTEF)

Valgkomiteen:
Einar Uggerud (UiO)
Vidar R. Jensen (UiB)
Revisor: Harald Møllendal