Eldre møter

 
 

Årlig møte i faggruppen for Kvantekjemi og Modellering. Annual Meeting in Quantum and Computational Chemistry. 29.6 – 30.6 2015 – Bergen.

Very Accurate and Large Computations and Applications 2013.  9. – 12. juni 2013, Strand Hotel Fevik.

Høsten 2008 arrangerte faggruppen Computational Chemistry Autumn Meeting 2008 i Kongsvinger.

12. and 13. october 2009: Computational Chemistry Autumn Meeting 2009 i Bergen.

Faggruppen for kvantekjemi og modellering avholdt et høstmøte den 22. og 23. november 2010 i Trondheim. – Annual meeting in Computational Chemistry

Årsmøte på Lillestrøm 28.-29. september 2011

Møte i Hamn på Senja 12. og 13. juni 2012 – Annual meeting in Computational Chemistry