Kjemikeren svarer

Hva er PH?

Spørsmål - fra Kristine:
Hva er PH? Og har du noen eksempler på ulike PH?

Svar fra Tor Hemmingsen

pH er en måleenhet som sier hvor sur eller basisk en løsning er. Hvis pH er lavere enn 7 er løsningen sur, mens en høyyere verdi enn 7 forteller at løsningen er basisk.

Litt mer om pH:

pH-skalaen går tradisjonelt mellom 0 og 14.

pH er definert som den negative logaritmeverdien til konsentrasjonen (eller strengt tatt aktiviteten) til hydrogenionet.

For en 2-molar løsning, har en 2 mol/l (2 M) hydrogenioner. pH verdien er således negativ, - 0.3.

Enda lavere verdier kan oppnår, f.eks for konsentrert saltsyre som er 12 M HCl.

En kan derfor ha negative pH-verdier.

(Vist 23027 ganger.)

Emne(r): generell kjemi, pH,

Vis alle emner