Nomenklaturliste fra NKS

Denne listen inneholder norske navn, engelske navn, synonymer og summeformel på ca 1200 kjemiske forbindelser. Medlemmer vil få tilgang til CAS nr og EINECS nr til forbindelsene i listen ved å ta kontakt med Tore Benneche. Se også Utvalg for nomenklatur.

Velg første bokstav i navnet: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z

Norsk navn Molekylformel
Engelsk navn
Synomymer
tallium Tl   [Andre søk: NIST]
thallium
thallium
tellur Te   [Andre søk: NIST]
tellurium
tellurheksafluorid TeF6   [Andre søk: NIST]
tellurium hexafluoride
Terpentin, vegetabilsk    [Andre søk: NIST]
TURPENTINE, OIL,
ANY OF THE VOLATILE PREDOMINATELY TERPENIC FRACTIONS OR DISTILLATES RESULTING FROM THE SOLVENT EXTRACTION OF, GUM COLLECTION FROM, OR PUNE, CAMPHENE. MAY CONTAIN OTHER ACYCLIC, MONOCYCLIC, OR BICYCLIC TERPENES, OXYGENATED TERPENES, AND ANETHOLE. EXACT COMPOSITION VARIES WITH
Terpinolen C10H16   [Andre søk: NIST]
CYCLOHEXENE, 1-METHYL-4-(1-METHYLETHYLIDENE)-,
tetraaluminiumtrikarbid Al4C3   [Andre søk: NIST]
tetraaluminum tricarbide
aluminiumkarbid, aluminium methanid
3,6,9,12-Tetraazatetradekan-1,14-diamin C10H28N6   [Andre søk: NIST]
3,6,9,12-TETRAAZATETRADECANE-1,14-DIAMINE
Pentaetylenheksamin,
1,1,2,2-Tetrabrometan C2H2Br4   [Andre søk: NIST]
ETHANE, 1,1,2,2-TETRABROMO-
Acetylentetrabromid,
Tetraetylbly C8H20Pb   [Andre søk: NIST]
PLUMBANE, TETRAETHYL-,
Tetraetyldifosfat C8H20O7P2   [Andre søk: NIST]
DIPHOSPHORIC ACID, TETRAETHYL ESTER
TEPP,
Tetraetylditiopyrofosfat C8H20O5P2S2   [Andre søk: NIST]
THIODIPHOSPHORIC ACID ([(HO)2P(S)]2O), TETRAETHYL ESTER
Sulfotep,
Tetraetyl-O-silikat C8H20O4Si   [Andre søk: NIST]
SILICIC ACID (H4SiO4), TETRAETHYL ESTER
Etylsilikat,
1,1,2,2-Tetrafluor-1,2-dikloretan C2Cl2F4   [Andre søk: NIST]
ETHANE, 1,2-DICHLORO- 1,1,2,2-TETRAFLUORO-,
tetrafosfortrisulfid P4S3   [Andre søk: NIST]
tetraphosphorus trisulfide
Tetrahydro-3,5-dimetyl-2H-1,3,5-tiadiazin-2-tion C5H10N2S2   [Andre søk: NIST]
2H-1,3,5-THIADIAZINE-2-THIONE, TETRAHYDRO-3,5-DIMETHYL-
Dazomet,
Tetrahydrofuran C4H8O   [Andre søk: NIST]
FURAN, TETRAHYDRO, - Dietylenoksid,
1,2,3,4-Tetrahydronaftalen C10H12   [Andre søk: NIST]
NAPHTHALENE, 1,2,3,4-TETRAHYDRO-
Tetralin,
Tetrahydrotiofen-1,1-dioksid C4H8O2S   [Andre søk: NIST]
THIOPHENE, TETRAHYDRO-, 1,1-DIOXIDE
Tetrahydrotiofensulfon,
1,1,2,2-Tetrakloretan C2H2Cl4   [Andre søk: NIST]
ETHANE, 1,1,2,2-TETRACHLORO-,
Tetrakloreten C2Cl4   [Andre søk: NIST]
ETHENE, TETRACHLORO-
Perkloretylen, Tetrakloretylen,
2,3,4,6-Tetraklorfenol C6H2Cl4O   [Andre søk: NIST]
PHENOL, 2,3,4,6-TETRACHLORO-,
Tetraklornaftalen C10H4Cl4   [Andre søk: NIST]
NAPHTHALENE, TETRACHLORO-,
Tetrametylbly C4H12Pb   [Andre søk: NIST]
PLUMBANE, TETRAMETHYL-,
2,2,3,3-Tetrametylbutandinitril C8H12N2   [Andre søk: NIST]

Tetrametylsuccinonitril,
Tetrametylfosfordiamidofluorid C4H12FN2OP   [Andre søk: NIST]
PHOSPHORODIAMIDIC FLUORIDE, TETRAMETHYL-
Dimefox,
2,4,6,8-Tetrametyl-1,3,5,7-tetraoksosykloheptan C8H16O4   [Andre søk: NIST]
1,3,5,7-TETROXOCANE, 2,4,6,8-TETRAMETHYL-
Acetaldehydtetramer, Metaldehyd,
Tetrametyltiuramdisulfid C6H12N2S4   [Andre søk: NIST]
THIOPEROXYDICARBONIC DIAMIDE ([(H2N)C(S)]2S2), TETRAMETHYL-
Tiram,
Tetrametyltiurammonosulfid C6H12N2S3   [Andre søk: NIST]
THIODICARBONIC DIAMIDE ([(H2N)C(S)]2S), TETRAMETHYL-,
Tetranatrium-3,3'-[(1,1'-bifenyl)-4,4'-diylbis(azo)]bis(5-amino-4-hydroksy-2,7-naftalendisulfonat) C32H20N6Na4O14S4   [Andre søk: NIST]
2,7-NAPHTHALENEDISULFONIC ACID, 3,3'-[[1,1'-BIPHENYL]-4,4'-DIYLBIS(AZO)]BIS[5-AMINO-4-HYDROXY-, TETRASODIUM SALT
tetranatriumheptaoksidodifosfat(V) Na4P2O7   [Andre søk: NIST]
disodium heptaoxidodiphosphate
natriumdifosfat(V), tetranatriumpyrofosfat
Tetranitrometan CN4O8   [Andre søk: NIST]
METHANE, TETRANITRO-,
tetraoksidofosforsyre H3PO4   [Andre søk: NIST]
tetraoxidophosphoricacid
fosforsyre, trihydrogenfosfat(V)
THE BY-PRODUCT FROM THE DESTRUCTIVE DISTILLATION OF COAL. ALMOST BLACK SEMISOLID. A COMPLEX COMBINATION OF AROMATIC HYDROCARBONS, PHENOL    [Andre søk: NIST]

Tinn(IV)klorid, tinntetraklorid SnCl4   [Andre søk: NIST]
tin tetrachloride
Tiocyansyre CHNS   [Andre søk: NIST]
THIOCYANIC ACID,
4,4'-Tiodianilin C12H12N2S   [Andre søk: NIST]
BENZENAMINE, 4,4'-THIOBIS-,
Tioetanamid C2H5NS   [Andre søk: NIST]
ETHANETHIOAMIDE
Tioacetamid,
Tiourea CH4N2S   [Andre søk: NIST]
THIOUREA,
titan(IV)klorid TiCl4   [Andre søk: NIST]
titanium tetrachloride
titantetraklorid
titan(IV)oksid TiO2   [Andre søk: NIST]
titanium dioxide
titandioksid
Toluen C7H8   [Andre søk: NIST]
BENZENE, METHYL-
Metylbenzen,
2,4-Toluendiisocyanat C9H6N2O2   [Andre søk: NIST]
BENZENE, 2,4-DIISOCYANATO-1-METHYL-,
2,6-Toluendiisocyanat C9H6N2O2   [Andre søk: NIST]
BENZENE, 1,3-DIISOCYANATO-2-METHYL-,
p-Toluensulfonsyre C7H8O3S   [Andre søk: NIST]
BENZENESULFONIC ACID, 4-METHYL-,
p-Toluensulfonylisocyanat C8H7NO3S   [Andre søk: NIST]
BENZENESULFONYL ISOCYANATE, 4-METHYL-
Tosylisocyanat,
p-Toluidin C7H9N   [Andre søk: NIST]
BENZENAMINE, 2-METHYL-,
Triamifos C12H19N6OP   [Andre søk: NIST]
PHOSPHONIC DIAMIDE; P-(5-AMINO-3-PHENYL-1H-1,2,4-TRIAZOL-1-YL)-N,N,NŽ,NŽ-TETRAMETHYL,
3,6,9-Triazaundekan-1,11-diamin C8H23N5   [Andre søk: NIST]
1,2-ETHANEDIAMINE, N-(2-AMINOETHYL)- N'-[2-[(2-AMINOETHYL)AMINO]ETHYL]-
Tetraetylenpentamin,TEPA
tribly-bis(tetraoksidofosfat) Pb3(PO4)2   [Andre søk: NIST]
trilead bis(tetraoxidophosphate)
bly(II)fosfat(V)
Tribrommetan CHBr3   [Andre søk: NIST]
METHANE, TRIBROMO-
Bromoform,
Tributylboran C12H27B   [Andre søk: NIST]
BORANE, TRIBUTYL-,
Tributylfosfat C12H27O4P   [Andre søk: NIST]
PHOSPHORIC ACID TRIBUTYL ESTER,
Tributyltinn(II)oksid C24H54OSn2   [Andre søk: NIST]
DISTANNOXANE, HEXABUTYL-,
Trietylamin C6H15N   [Andre søk: NIST]
ETHANAMINE, N,N-DIETHYL-,
Trietylboran C6H15B   [Andre søk: NIST]
BORANE, TRIETHYL-,
Trietylenglykolbis(2-propenat) C12H18O6   [Andre søk: NIST]
2-PROPENOIC ACID, 1,2-ETHANEDIYL- BIS(OXY-2,1-ETHANEDIYL) ESTER
Trietylenglykoldiakrylat,
Trietylfosfat C6H15O4P   [Andre søk: NIST]
PHOSPHORIC ACID, TRIETHYL ESTER,
Trifenylamin C18H15N   [Andre søk: NIST]
BENZENAMINE, N,N-DIPHENYL-,
Trifenylfosfat C18H15O4P   [Andre søk: NIST]
PHOSPHORIC ACID, TRIPHENYL ESTER,
Trifenylfosfitt C18H15O3P   [Andre søk: NIST]
PHOSPHOROUS ACID, TRIPHENYL ESTER,
Trifluoretansyre C2HF3O2   [Andre søk: NIST]
ACETIC ACID, TRIFLUORO-
Trifluoreddiksyre,
(Trifluormetyl)benzen C7H5F3   [Andre søk: NIST]
BENZENE, (TRIFLUOROMETHYL)-
Benzotrifluorid,
1,1,2,-Trifluor-1,1,2-trikloretan C2Cl3F3   [Andre søk: NIST]
ETHANE, 1,1,2-TRICHLORO- 1,2,2-TRIFLUORO-,
1,2,3-Trihydroksybenzen C6H6O3   [Andre søk: NIST]
1,2,3-BENZENETRIOL
Pyrogallol,
Trijodmetan CHI3   [Andre søk: NIST]
METHANE, TRIIODO-
Jodoform,
trikalsiumdifosfid Ca3P2   [Andre søk: NIST]
tricalcium diphosphide
kalsiumfosfid
2-(2,4,5-Triklofenoksy)etyl-2,2-diklorpropanat C11H9Cl5O3   [Andre søk: NIST]

Triklorfenoksyetyldiklorpropionat, Erbon,
Trikloracetonitril C2Cl3N   [Andre søk: NIST]
ACETONITRILE, TRICHLORO-,
1,2,4-Triklorbenzen C6H3Cl3   [Andre søk: NIST]
BENZENE, 1,2,4-TRICHLORO-,
1,1,1-Trikloretan C2H3Cl3   [Andre søk: NIST]
ETHANE, 1,1,1-TRICHLORO-
Metylkloroform,
1,1,2-Trikloretan C2H3Cl3   [Andre søk: NIST]
ETHANE, 1,1,2-TRICHLORO-
Etylentriklorid,
2,2,2-Triklor-1,1-etandiol C2H3Cl3O2   [Andre søk: NIST]
1,1-ETHANEDIOL, 2,2,2-TRICHLORO-
Kloralhydrat,
Trikloretansyre C2HCl3O2   [Andre søk: NIST]
ACETIC ACID, TRICHLORO-
Trikloreddiksyre,
Trikloreten C2HCl3   [Andre søk: NIST]
ETHENE, TRICHLORO-
Trikloretylen, Tri,
2-(2,4,5-Triklorfenoksy)propansyre C9H7Cl3O3   [Andre søk: NIST]
PROPANOIC ACID, 2-(2,4,5-TRICHLOROPHENOXY)-
Fenoprop,
2,4,5-Triklorfenoksyetansyre, C8H5Cl3O3   [Andre søk: NIST]
ACETIC ACID, (2,4,5-TRICHLOROPHENOXY)-
2,4,5-T, 2,4,5-Triklorfenoksyeddiksyre,
2,4,5-Triklorfenol C6H3Cl3O   [Andre søk: NIST]
PHENOL, 2,4,5-TRICHLORO-,
2,4,6-Triklorfenol C6H3Cl3O   [Andre søk: NIST]
PHENOL, 2,4,6-TRICHLORO-,
2,3,6-Triklorfenyletansyre C8H5Cl3O2   [Andre søk: NIST]
BENZENEACETIC ACID, 2,3,6-TRICHLORO-
Klorfenac, 2,3,6-Triklorfenyleddiksyre
Triklormetan CHCl3   [Andre søk: NIST]
METHANE, TRICHLORO-
Kloroform,
Triklormetansulfenylklorid CCl4S   [Andre søk: NIST]
METHANESULFENYL CHLORIDE, TRICHLORO-,
(Triklormetyl)benzen C7H5Cl3   [Andre søk: NIST]
BENZENE, (TRICHLOROMETHYL)-
Triklotoluen,
Triklornaftalen C10H5Cl3   [Andre søk: NIST]
NAPHTHALENE, TRICHLORO-,
Triklornitrometan CCl3NO2   [Andre søk: NIST]
METHANE, TRICHLORONITRO-
Klorpikrin,
1,2,3-Triklorpropan C3H5Cl3   [Andre søk: NIST]
PROPANE, 1,2,3-TRICHLORO-,
S-(2,3,3-Triklor-2-propenyl)bis(1-metyletyl)tiokarbamat C10H16Cl3NOS   [Andre søk: NIST]
CARBAMOTHIOIC ACID, BIS(1-METHYLETHYL)-, S-(2,3,3- TRICHLORO-2-PROPENYL) ESTER
Tri-allat,
Triklorsilan Cl3HSi   [Andre søk: NIST]
SILANE, TRICHLORO-,
2,4,6-Triklor-1,3,5-triazin C3Cl3N3   [Andre søk: NIST]
1,3,5-TRIAZINE, 2,4,6-TRICHLORO-,
1,3,5-Triklor-1,3,5-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trion C3Cl3N3O3   [Andre søk: NIST]
1,3,5-TRIAZINE-2,4,6(1H,3H,5H)-TRIONE, 1,3,5-TRICHLORO-
Triklorisocyanursyre,
trimagnesiumdifosfid Mg3P2   [Andre søk: NIST]
trimagnesium diphosphide
1,3,5-Trimetylbenzen C9H12   [Andre søk: NIST]
BENZENE, 1,3,5-TRIMETHYL-
Mesitylen,
Trimetylborat C3H9BO3   [Andre søk: NIST]
BORIC ACID (H3BO3), TRIMETHYL ESTER
Metylborat,
Trimetylfosfitt C3H9O3P   [Andre søk: NIST]
PHOSPHOROUS ACID, TRIMETHYL ESTER,
2,2,4 Trimetylheksan-1,6-diisocyanat C11H18N2O2   [Andre søk: NIST]
HEXANE, 1,6-DIISOCYANATO- 2,2,4-TRIMETHYL-,
2,4,4-Trimetylheksan-1,6-diisocyanat C11H18N2O2   [Andre søk: NIST]
HEXANE, 1,6-DIISOCYANATO- 2,4,4-TRIMETHYL-,
2,4,4-Trimetyl-1-penten C 8H16   [Andre søk: NIST]

Diisobutylen,
3,5,5-Trimetyl-2-sykloheksen-1-on C9H14O   [Andre søk: NIST]
2-CYCLOHEXEN-1-ONE, 3,5,5-TRIMETHYL-
Isoforon, 3,5,5-Trimetyl-2-cykloheksen-1-on,
2,4,6-Trimetyl-1,3,5-trioksan C6H12O3   [Andre søk: NIST]
1,3,5-TRIOXANE, 2,4,6-TRIMETHYL-
Diisobutylen,
trinaatriumheksafluoridoaluminat Na3AlF6   [Andre søk: NIST]
trisodium hexafluoridoaluminate
kryolitt
trinatriumfosfat(V) Na3PO4   [Andre søk: NIST]
trisodium phosphate(V)
trinatriumfosfat, trinatriumtetraoxidofosfat
Trinikkeldisulfid Ni3S2   [Andre søk: NIST]

Nikkelsubsulfid,
2,4,6-Trinitroanisol, C6H5N3O7   [Andre søk: NIST]

2,4,6-Trinitrofenol C6H3N3O7   [Andre søk: NIST]
PHENOL, 2,4,6-TRINITRO-
Pikrinsyre,
2,4,6-Trinitroresorcinol C6H3N3O8   [Andre søk: NIST]
1,3-BENZENEDIOL, 2,4,6-TRINITRO-
Styphninsyre,
2,4,6-Trinitrotoluen C7H5N3O6   [Andre søk: NIST]
BENZENE, 2-METHYL-1,3,5-TRINITRO-
TNT,
1,3,5-Trioksan C3H6O3   [Andre søk: NIST]
1,3,5-TRIOXANE
Tioksymetylen,
trioksosilisium(IV)syre H2SiO3   [Andre søk: NIST]
trioxosilicon(VI) acid
kiselsyre
trioxygen O3   [Andre søk: NIST]
trioxygen, ozone
ozon
Tripropylboran, C9H21B   [Andre søk: NIST]

Tris(2,3-dibrompropyl)fosfat C9H15Br6O4P   [Andre søk: NIST]
1-PROPANOL, 2,3-DIBROMO-, PHOSPHATE (3:1),
2,4,6-Tris(dimetylaminometyl)fenol C15H27N3O   [Andre søk: NIST]
PHENOL, 2,4,6-TRIS[(DIMETHYLAMINO)- METHYL]-
Tris(dimetylamin)mesitol,
Tris(2-hydroksyetyl)amin, C6H15NO3   [Andre søk: NIST]
ETHANOL, 2,2',2''-NITRILOTRIS-
Trietanolamin,
Tris(2-kloretyl)amin C6H12Cl3N   [Andre søk: NIST]

2,2',2''-Triklortrietylamin,
Tris(2-kloretyl)fosfat C6H12Cl3O4P   [Andre søk: NIST]
ETHANOL, 2-CHLORO-, PHOSPHATE (3:1)
Trikloretylfosfat,
Tris(2-metylfenyl)fosfat, C21H21O4P   [Andre søk: NIST]
PHOSPHORIC ACID, TRIS(2-METHYLPHENYL) ESTER
Triortokresylfosfat,
TrypanblĂ„tt C34H28N6Na4O14S4   [Andre søk: NIST]
2,7-NAPHTHALENEDISULFONIC ACID, 3,3'-[(3,3'-DIMETHYL[1,1'-BIPHENYL]-4,4'-DIYL)BIS(AZO)]BIS[5-AMINO-4-HYDROXY-, TETRASODIUM SALT,