Nomenklaturliste fra NKS

Denne listen inneholder norske navn, engelske navn, synonymer og summeformel på ca 1200 kjemiske forbindelser. Medlemmer vil få tilgang til CAS nr og EINECS nr til forbindelsene i listen ved å ta kontakt med Tore Benneche. Se også Utvalg for nomenklatur.

Velg første bokstav i navnet: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z

Norsk navn Molekylformel
Engelsk navn
Synomymer
Lasiokarpin, C21H33NO7   [Andre søk: NIST]

litium Li   [Andre søk: NIST]
lithium
litiumhydrid LiH   [Andre søk: NIST]
lithium hydride
litiumklorid LiCl   [Andre søk: NIST]
lithium chloride
litiumtetrahydridoaluminat LiAlH4   [Andre søk: NIST]
lithium tetrahydridoaluminate
litiumaluminiumhydrid