Nomenklaturliste fra NKS

Denne listen inneholder norske navn, engelske navn, synonymer og summeformel på ca 1200 kjemiske forbindelser. Medlemmer vil få tilgang til CAS nr og EINECS nr til forbindelsene i listen ved å ta kontakt med Tore Benneche. Se også Utvalg for nomenklatur.

Velg første bokstav i navnet: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z

Norsk navn Molekylformel
Engelsk navn
Synomymer
jern(II)dijern(III)oksid Fe3O4   [Andre søk: NIST]
iron(II) diiron(III) oxide
magnetitt
jern(II)sulfat(VI) FeSO4   [Andre søk: NIST]
iron(II) sulfate(VI)
jernsulfat
jernpentakarbonyl Fe(CO)5   [Andre søk: NIST]
iron pentacarbonyl
pentakarbonyljern
jerntriklorid FeCl3   [Andre søk: NIST]
iron trichloride
jern(III)klorid
Jodbenzen, C6H5I   [Andre søk: NIST]

Jodetansyre, C2H3IO2   [Andre søk: NIST]
ACETIC ACID, IODO-
Jodeddiksyre,
Jodmetan CH3I   [Andre søk: NIST]
METHANE, IODO-
Metyljodid,
3-Jodpropen C3H5I   [Andre søk: NIST]
1-PROPENE, 3-IODO-
Allyljodid,