Nomenklaturliste fra NKS

Denne listen inneholder norske navn, engelske navn, synonymer og summeformel på ca 1200 kjemiske forbindelser. Medlemmer vil få tilgang til CAS nr og EINECS nr til forbindelsene i listen ved å ta kontakt med Tore Benneche. Se også Utvalg for nomenklatur.

Velg første bokstav i navnet: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z

Norsk navn Molekylformel
Engelsk navn
Synomymer
germanium(IV)hydrid GeH4   [Andre søk: NIST]
germane
germaniumtetrahydrid, germaniumhydrid
Glyseroltrinitrat C3H5N3O9   [Andre søk: NIST]
1,2,3-PROPANETRIOL, TRINITRATE
Nitroglyserol,
Guanidin monohydroklorid CH6ClN3   [Andre søk: NIST]
GUANIDINE, MONOHYDROCHLORIDE,