Kjemikeren svarer

Hvordan angriper frie radikaler kroppens celler?

Spørsmål - fra Marianne:
hei! studerer første året kjemi på blindern og har en oppgave om hvordan frie radikaler andriper kroppens celler? har du noen kjemiske formler som viser hvordan disse reagerer med molekyler i kroppen?

Svar fra Morten Moe

Det dannes hydrogenperoksid (H2O2) i kroppen kontinuerlig. Kroppen kvitter seg med det meste av dette gjennom enzymer som kalles peroksidaser, som omdanner H2O2 til to vannmolekyler (de resterende hydrogenene kommer fra et molekyl som hetet NADPH).

Noe H2O2 ”unnslipper” enzymet og dersom det kommer i kontakt med toverdig jern (som det er en del av i kroppen) vil det dannes OH-radikaler (skrives OH):

H2O2 + Fe2+ -> OH + OH +Fe3+

OH er svært reaktiv og vil reagere med andre stoffer, for eksempel umettede fettsyrer, som det finnes svært mye av i membranen som omgir alle cellene i kroppen. La RH være en umettet fettsyre, og vi får en tre-trinns reaksjon:

Initiering: RH + OH -> R + H2O

Propagenering: R +O2 -> R-O-O

og R-O-O+ RH -> R-O-O-H + R

Terminering: Interaksjon mellom radikaler og produksjon av ikke-initierende og ikke-propagenerende specier.

Propageneringstrinnet kan skje en mengde ganger før den slutter. Grunnen til dette er at det både forbrukes og dannes et radikal, og radikaler er ustabile siden de inneholder et uparet elektron.

I propageneringsprosessen er det første trinnet hurtig, og det andre trinnet hastighetsbestemmende.

(Vist 11465 ganger.)

Emne(r): frie radikaler,

Vis alle emner