Kjemikeren svarer

Hvorfor har propanol høyere kokepunkt enn propan?

Spørsmål - fra jente 17:
Hvorfor har propan-1-ol høyere kokepunkt enn propan? Hva er egentlig hydrogenbindinger, når en tenker på det i forbindelse med organisk kjemi?

Svar fra Morten Moe

1-Propanol (97 ºC) har høyere kokekunkt enn propan (-42 ºC) fordi 1-propanolmolekyler danner hydrogenbindinger seg i mellom, mens propanmolekylene danner van der Vaals (vdV) bindigner seg i mellom. Det er viktig å huske at hydrogenbindinger og vdV-bindinger dannes mellom molekyler i fast form og i væskefase. For at et stoff skal koke må de bindingene som finnes mellom molekylene i væskefase brytes for at de individuelle molekylene skal forlate væsken.

Hydrogenbindinger er sterkere (10-40 kJ/mol) enn vdV (<10 kj/mol) og derfor vil 1-propanol ha høyere kokepunkt enn propan.

Når dette er sagt må man ikke glemme at både hydrogenbindinger og vdV-bindinger er svakere enn kovalente bindinger, som gjerne er rundt 100 kJ/mol eller mer.

Hydrogenbindinger kan du lese mer om i andre svar på vår nettside.

(Vist 12141 ganger.)

Emne(r): propan, kokepunkt,

Vis alle emner