Kjemikeren svarer

Hvorfor leder syrer og baser strøm?

Spørsmål - fra Bendiksen:
Hvorfor leder syrer og baser strøm godt?

Svar fra Jorunn Sletten

Vannløsninger av forbindelser som spaltes i ioner når de løses i vann leder strøm. Løselige salter, som f.eks. NaCl, spaltes til Na+(aq) + Cl-(aq).

En løsning av et slikt salt vil lede strøm godt fordi de positive ionene vandrer mot elektroden med negativ ladning, og de negative ionene mot elektroden med positiv ladning.

Sterke syrer og sterke baser dissosierer (spaltes) fullstendig i ioner, og vil dermed også lede strøm godt.

Det gjelder f.eks. den sterke syren HNO3, som spaltes til H3O+(aq) + NO3-(aq) og den sterke basen NaOH som spaltes til Na+(aq) + OH-(aq).

Forbindelser som leder strøm når de er løst i vann kalles elektrolytter.

Svake syrer og svake baser dissosierer bare i svært liten grad. Løsninger av disse vil dermed lede strøm mye dårligere. Svake syrer og svake baser er svake elektrolytter.

Mange forbindelser, som f.eks. sukker og alkohol, dissosierer ikke til ioner i det hele tatt. Slike forbindelser er ikke-elektrolytter. Løsninger av disse forbindelsene leder ikke strøm.

(Vist 15383 ganger.)

Emne(r): syre, base, strøm,

Vis alle emner