Kjemikeren svarer

Hva er petrokjemisk industri?

Spørsmål - fra Merete:
Hva er petrokjemisk industri? kort forklart

Svar fra Nina Aas

Petrokjemi

(av petro-), område innen kjemisk industri der kjemiske produkter fremstilles av olje og naturgass (petroleum). I den petrokjemiske industri produseres råstoffer for en rekke viktige produkter som plast, syntetisk gummi, syntetiske fibrer, maling, lakk, frostvæske og vaskemidler. Ca. 90% av de utgangsstoffer som brukes til fremstilling av organisk-kjemiske produkter, er basert på olje og naturgass.

Ca. 4% av verdens samlede produksjon av olje og gass går til petrokjemisk industri. Resten brukes i energisammenheng (varmekraft/elektrisk strøm, bensin, diesel, flydrivstoff, fyringsolje m.m.). Petrokjemisk virksomhet av noe omfang kom i gang i USA under og like etter den annen verdenskrig, i Europa og Japan fra omkring 1950. Petrokjemi har spilt en betydelig rolle for industriutviklingen i Norge siden 1950-årene.

Vanligvis mener man med petrokjemi fremstilling og videreforedling av petrokjemiske primærprodukter. De viktigste primærproduktene er 1) lavere olefiner (systematisk navn alkener) som etylen (systematisk navn eten), propylen (systematisk navn propen), butener og butadien, 2) aromater, særlig benzen, toluen og xylener, 3) syntesegasskomponentene karbonmonoksid og hydrogen, og 4) ammoniakk, som noen steder blir betraktet som primærprodukt. Primærproduktene, sammen med foredlingsproduktene, blir gjerne betegnet som petrokjemikalier.

(Vist 13922 ganger.)

Emne(r): petrokjemi,

Vis alle emner