Kjemikeren svarer

Hvorfor er vann et godt løsemiddel?

Spørsmål - fra Henrik:
Vannet er polart, men hvorfor er vannet et godt løsemiddel? Kan vi ikke bare bruke et annet polart stoff som løsemiddel istede for vann? Som eksempel HCl

Svar fra Jorunn Sletten

Du har helt rett i at vann er et godt løsemiddel, spesielt for salter og polare forbindelser. Ettersom H2O -molekylet er V-formet, og oksygen er mer elektronegativt enn hydrogen, har vannmolekylet en side som er positivt ladet (der hydrogenatomene er) og en side som er negativt ladet (oksygen).

Et salt er bygd opp av et ionegitter av alternerende positive og negative ioner. En krystall av vanlig koksalt, NaCl, består av Na+ og Cl- ioner som holdes sammen pga den sterke tiltrekningen mellom positive og negative ioner. Når et salt løses i vann, får hvert ion en "kappe" av vannmolekyler rundt seg, nesten som et skall. Vannmolekylene rundt et positivt ion er orientert med oksygen (den negative polen) inn mot ionet. Vannmolekylene rundt et negativt ion er orientert med hydrogen (positiv pol) inn mot ionet. Vi sier at ionene er blitt hydratiserte.

Når et salt løses, brytes ionegitteret opp. Det krever energi. Den energien som frigjøres når hydratiserte ioner dannes, er tilstrekkelig til å bryte opp ionegitteret.

Vann er også et effektivt løsemiddel for stoffer som det kan danne hydrogenbindinger med. Ved siden av å være et godt løsemiddel er vann også stort sett et greit stoff å arbeide med, - ikke giftig, billig, rikelig forekomst.

Jo, det er mulig å benytte andre løsemidler. Metanol (CH3OH), etanol ( CH3CH2OH) og acetonitril (CH3CN) er f. eks. vanlige polare løsemidler. Men løseligheten av de fleste salter er betydelig lavere her enn i vann.

Det fins også andre, mer "eksotiske" polare løsemidler som f. eks. iseddik (konsentrert eddiksyre CH3COOH), flytende ammoniakk (NH3), flytende HF, osv. Men mange slike ikke-vandige løsemidler er svært reaktive og vanskelig å behandle, og de brukes derfor i begrenset omfang til spesielle formål.

(Vist 25550 ganger.)

Emne(r): vann, løselighet,

Vis alle emner