Kjemikeren svarer

Spørsmål om kullsyre i blodet?

Spørsmål - fra Tormod:
CO2 + H2O <--> H+ + HCO3- Dette er en likevektsreaksjon som finner sted i blodet. det jeg lurer på er hvorfor det er ugunstig for organismen at denne likevekten inntreffer?

Svar fra Jorunn Sletten

Likevekten CO2 + H2O <--> H+ + HCO3- er alltid tilstede når CO2 befinner seg i en vandig miljø (som f.eks. i blod). Denne likevekten kan ikke sies å være ugunstig for organismen, - snarere tvert i mot. Den er f.eks. viktig for respirasjon (pusting). 60 % av den CO2 vi puster ut transporteres til lungene av blodet i form av HCO3-. Den er også et av kroppens buffersystemer som holder surhetsgraden (pH) i blodet på riktig nivå. At pH i blodet holdes tilnærmet konstant er viktig fordi mange kjemiske reaksjoner som skjer i kroppen vår, er pH-avhengige; det gjelder spesielt reaksjoner som involverer proteiner.

Når man hyperventilerer (puster for mye), blåser man ut for mye CO2. Likevekten over forskyves da mot venstre, det medfører at H+ konsentrasjonen faller (pH øker), og dette gir opphav til det ubehag man føler ved hyperventilering.

(Vist 13867 ganger.)

Emne(r): kullsyre, blod, CO2,

Vis alle emner