Kjemikeren svarer

Hvor sterk er en sterk syre?

Spørsmål - fra Marianne:
Hvor sterk er en sterk syre? Det jeg lurer på, er hvor stor syrekonstanten må være for at syren skal klassifiseres som sterk syre? Hvis det ikke er en slik grense, finnes det en oversikt over hvilke syrer som er sterke, som protolyserer fullstendig i vann?

Svar fra Jorunn Sletten

En Brønsted syre klassifiseres som en sterk syre når likevekten

HA(aq) + H2O(l) <--> H3O+(aq) + A-(aq)

er sterkt forskjøvet mot høyre.

Vi regner med at slike syrer er fullstendig deprotonert i løsning.

Det er vanlig å benytte grenseverdien: Ka > 1 som kriterium for en sterk syre, men man ser også at enkelte kjemikere inkluderer syrer med en noe lavere Ka verdi.

De vanligste sterke syrene (Ka > 1) er:

HClO4, H2SO4 (i første protolysetrinn), HNO3, HI, HBr, HCl, H3O+.

Det finnes også andre svært sterke Brønsted syrer, for eksempel de substituerte svovelsyrene FSO3H (en OH-gruppe i svovelsyre erstattet med F) og CF3SO3H (en OH gruppe erstattet med en CF3 gruppe).

(Vist 9314 ganger.)

Emne(r): syre,

Vis alle emner