Kjemikeren svarer

Hvorfor brenner papir ?

Spørsmål - fra Aina:
Hva er grunnen til at et papir brenner når man tenner på det med en fyrstikk?

Svar fra Morten Moe

Hei!

Papir består av sammenpressede trefiber, som hovedsaklig består av cellulose.

Cellulose består av mange enheter (n) av beta-glukose: (C6H12O5)n.

Når dette brenner dannes karbondioksid og vann, feks:

2 C6H12O5 + 13 O2 -> 12CO2 + 12H2O

Det dannes mao de samme produktene i denne brannen som når det brennes rene hydrokarboner. Imidlertid forbrukes mindre oksygen når cellulose brenner sammenlignet med hydrokarboner siden cellulose inneholder oksygen. Et resultat av dette er at forbrenningen av cellulose blir treg og avgir mindre varme. Dette har du kanskje selv erfart hvis du har forsøkt å tenne bål. Hvis du heller en form for tennveske på kvisten og veden tennes bålet raskere enn med kvist og ved alene. Papir er fint å bruke til opptenning fordi det og gjør bålet lettere å tenne enn ved kun kvist og ved alene.

Det må brukes en fyrstikk for å tenne på papir fordi (heldigvis) papir ikke antenner av seg selv. Cellulosemolekylene i papiret må tilføres energi for at det skal begynne å brenne og denne energien kalles for aktiveringsenergien. Når aktiveringsenergien er tilført er den energien som frigis ved forbrenningen mer enn tilstrekkelig til å antenne nye cellulosemolekyler i papiret og vi får en reaksjon som opprettholder seg selv (en brann) helt til det ikke er mer papir igjen.

(Vist 14439 ganger.)

Emne(r): papir, brenne,

Vis alle emner