Kjemikeren svarer

Hvorfor stopper en bensinmotor når man fyller diesel på?

Spørsmål - fra sandra:
Hvorfor får en diselbil motorstopp hvis man fyller ut bilen med bensin? Hva er naturfaglige svaret??

Svar fra Tor Hemmingsen

Bensin gir ikke tenning i en dieselmotor. Dermed får vi ingen forbrenning og motoren kan ikke gå.

Spørsmålet peker mot det innerste i motoren, nemlig forbrenningen, og spesielt starten av forbrenningen. Det er vesentlig forskjell på tenning og forbrenning i bensinmotorer og dieselmotorer.

Bensinmotorer bruker tennplugg med utladning av en elektrisk gnist for å tenne blandingen av bensin og luft som befinner seg i motorens sylindre. Den elektriske energien fra gnisten er stor nok til at temperaturen øker til mange tusen grader slik at forbrenningen starter. Tenningen skaper en flammekjerne innenfor en flammefront. Forbrenningsreaksjonen skjer primært i flammefronten som vil bevege seg ettersom den konsumerer mer og mer av den uforbrente bensin-luft blandingen.Siden forbrenningsproduktene har svært høg temperatur vil trykket i sylinderen stige. Dermed vil også temperaturen stige i den uforbrente ladningen. Hvis temperaturen her kommer over en grenseverdi vil restladningen plutselig antenne og forbrenne meget hurtig. Det er dette som gir motorbank, eller bankende forbrenning, i bensinmotorer. Motorbank gir store påkjenninger i motoren, og kan medføre havari. I bensinmotorer må det brukes drivstoff som kan motstå banking. For bensiner angis dette ved oktantallet: høgt oktantall betyr gode antibankeegenskaper.

Dieselmotorer arbeider etter et ganske annet prinsipp. Her komprimeres luften kraftig slik at temperaturen ved slutten av kompresjonen er meget høg (minst 450 grader Celsius). Når dieselolje sprøytes inn in den komprimerte luften vil dieseloljen antenne på grunn av luftens høge temperatur. Tenningen må skje meget hurtig. Dette krever at dieseloljen må ha gode selvtenningsegenskaper. Dieselmotoren er utviklet for å kunne bruke drivstoff med gode selvtenningsegenskaper.

Det kreves altså ulike egenskaper for drivstoff til bensinmotorer og dieselmotorer: Dieselolje må ha gode selvtenningsegenskaper, mens bensin må motstå selvtenning for å hindre bankende forbrenning.

Dermed nærmer vi oss en forklaring på spørsmålet: Bensin har (og må ha) dårlige selvtenningsegenskaper. I en dieselmotor er kompresjonstemperaturen for lav til at bensin kan antenne.

Harald Valland/Tor Hemmingsen

(Vist 13737 ganger.)

Emne(r): bensin, diesel, motor, forbrenning,

Vis alle emner