Kjemikeren svarer

Er det en sammenheng mellom dipolmoment og drivhuseffekten?

Spørsmål - fra Harald:
Hvilken sammenheng er det mellom dipolmomentet til en drivhusgass og drivhuseffekten?

Svar fra Kenneth Ruud

Jeg er ingen ekspert på alle aspekter av drivhuseffekten sett fra et kjemisk perspektiv, men kan gi følgende generelle kommentarer:

Drivhuseffekten oppstår som en følge av at varmestrålingen som sendes fra jorda blir absorbert i atmosfæren av drivhusgassene. Varmestråling ligger i den infrarøde delen av det elektromagnetiske spektrum, og dette svarer da til eksitasjoner av molekylære vibrasjoner (som er relative bevegelser av atomene i et molekyl). For at denne absorpsjonen skal kunne skje, må energien i varmestrålingen være lik den energien som kreves som eksitasjon av en vibrasjonsmode i molekylet, og det må være stor sannsynlighet for at denne eksitasjonen skal kunne skje. Sannsynligheten for en vibrasjonell eksitasjon er proposjonal med endringen i dipolmomentet under vibrasjonsbevegelsen av kjernene for den aktuelle vibrasjonsbevegelsen. Dette betyr at også molekyler som ikke har noe permanent dipolmoment (f.eks. metan) kan være en drivhusgass, fordi dipolmomentet kan endres under en assymmetrisk vibrasjonsbevegelse.

Et vibrasjonelt molekyl vil kvitte seg med den ekstra energien ved en vibrasjonell de-eksitasjon (ved emisjon) og strålingen kan da sendes ut i alle retninger (inkludert tilbake til jorda), og det er denne 'speilrefleks'-effekten som gir opphav til drivhuseffekten (all varme forsvinner ikke ut i verdensrommet, men noe blir reflektert tilbake til jorda).

(Vist 9015 ganger.)

Emne(r): drivhuseffekt, dipolmoment,

Vis alle emner