Kjemikeren svarer

Hva betyr det at et materiale er polymorft?

Spørsmål - fra Theadora:
Hva betyr det at et materiale er polymorft?

Svar fra Kenneth Ruud

At et krystallinsk materiale er polymorft betyr at det kan foreligge i flere krystallstrukturer. Et eksempel på dette er grått og hvitt tinn, som er ulike krystallstrukturer av elementært tinn. I dette tilfellet er de polymorfe strukturene sammenfallende med de to ulike allotropene av tinn.

(Vist 9423 ganger.)

Emne(r): polymorf,

Vis alle emner