Kjemikeren svarer

Hvordan kan vi se at en redoks. reaksjon er spontan?

Spørsmål - fra Anonym:
Jeg et spørsmål om det med spontane reaksjoner: Hvordan kan vi se at en reaksjon er spontan (redoks. selvfølgelig)? har følgende to måter: 1 Z-regel 2 Ved at vi bruker volt tallet, som står i den elektrokjemiske spenningsrekken. Derfor lurer jeg på om du kan forklare meg hvordan det skal gjøres? Skal tallene tilsammen bli lik 0, for at den skal være spontan?

Svar fra Tor Hemmingsen

Z-regel er en huskeregel hvor en har en spenningsrekke med standardpotensialer (definert mot Standard Hydrogen Elektrode) hvor en setter opp reduksjonreaksjonene (i 1 M eller 1 atm konsentrasjoner).

Noen utvalgte reaksjoner.

Cu2+ + 2 e- ---> Cu Eo = 0.337 V

2 H+ + 2 e- ---> H2 Eo = 0.000 V

Zn+ + 2 e- ---> Zn Eo = -0.763 V

Her følger en den skrå linjen ned mot venstre (Z) og ser at f.eks at Zn vil reagere med syre (H+) og danne sinkioner og gass, mens Cu ikke vil reagere med syre (H+) og danne kobberioner og gass.

Metode 2 går på summere ligningene dvs snu den ligningen hvor det skjer en oksidasjon.

For sink og hydrogen blir dette:

2 H+ + 2 e- ---> H2 Eo = 0.000 V

Zn ---> Zn+ + 2 e- Eo = -(-0.763 V)

NB skifter da tegn på den snudde ligningen.

Totalligningen får en ved å legge sammen disse ligningene:

2 H+ + Zn ---> Zn2+ + H2 Eo = 0.763 V

En får en verdi som er større en 0, og reaksjonen vil derfor gå spontant.

Hvis en har fått en negativ reaksjon må en tilføre energi (strøm) for å få denne til å gå, se Elektrolyse.

(Vist 19175 ganger.)

Emne(r): elektrokjemi, redoks,

Vis alle emner