Kjemikeren svarer

Hvordan fungerer en atombombe ?

Spørsmål - fra Nysgjerrigper:
Hei! Jeg har lenge lurt på hvordan en atombombe fungerer? Og hvordan den utløser energi i form av varme, stråling og lys? takk for eventuelle svar.

Svar fra Kenneth Ruud

En atombombe generer store mengder energi ved at forskjellen i masse mellom en atomkjerne og dens spaltede produkter omdannes til energi gjennom Einsteins berømte likning E=mc2. Grunnet ulike bindingskrefter mellom partiklene i atomkjernene, så vil hvilemassen til ulike atomkjerner ikke være lik summen av massene til antall protoner og nøytroner (kjernepartiklene) i kjernen.

De mest stabile atomkjerner finnes rundt jern-atomet i det periodiske system, og det betyr at man kan generere energi ved enten å slå sammen to atomkjerner som er lettere enn jern (en såkalt fusjonsprosess, f.eks. er de reaksjonene som skjer på solen, hvor hydrogengass omdannes til helium, et eksempl på en fusjonsprosess), eller ved spalting av en atomkjerne som er tyngre enn jern, en såkalt fisjonsprosess.

Veldig mange naturlig forekommende atomkjerner vil kunne spaltes, dvs. at de er radioaktive. Det som gjør en atombombe mulig er at kjernereaksjonene gir som produkter nye partikler (ofte nøytroner) som igjen kan fremtvinge at andre kjerner vil spaltes eller reagere med hverandre. Dette er også prinsippet bak atomenergireaktorer, men i disse holdes hastigheten av antallet kjernereaksjoner under kontroll. I en atombombe vil det over tid bli flere og flere atomkjerner som reagerer, og dermed vil energidannelsen skje eksplosivt, og vi får en ukontrollert kjernereaksjon.

For mer detaljert informasjon, så kan du lese mer på Wikipedia: [no.wikipedia.org/wiki/Atombombe]

(Vist 15463 ganger.)

Emne(r): atombombe,

Vis alle emner