Kjemikeren svarer

Spørsmål om polaritet

Spørsmål - fra Carina, 3KJ:
hei! Jeg sitter med en kjemioppgave her men har kommet til et spørsmål jeg ikke helt forstår. Det omhandler organisk kjemi (3kj)og spørsmålet er som følger: A: CH2OH-CH2-CH2-COO-NA+ B: CH2OH-CH2-CH2-COOH Forklar hvorfor både A og B er lett løselige i vann. Jeg regner med det har noe med polariteten og gjøre men vet ikke helt hvordan jeg skal svare.

Svar fra Morten Moe

Det er rett som du skriver, stoffers evne til å løse seg i vann henger nøye sammen polariteten til stoffene. Men hva gjør et stoff polart (i dette tilfellet vannløselig)?

En viktig egenskap med vann er at de ulike vannmolekylene danner relativt sterke bindinger seg i mellom. Disse bindingene kalles hydrogenbindinger og er årsaken til at vann (molekylvekt 18) har et så høyt kokepunkt, 100°C, sammenlignet med for eksempel metan (molekylvekt 16), som har et betydelig lavere kokepunkt, –164°C.

Uansett, hvert vannmolekyl omgir seg med ca fire andre vannmolekyler, og vannmolekylet danner en hydrogenbinding med hvert av de fire andre vannmolekylene. Alle disse fire omgir seg også med fire andre vannmolekyler osv... Vann kan derfor ses på som et nettverk av hydrogenbindinger og for at et stoff skal være godt løselig i vann må dette stoffet kunne delta i dette nettverket av hydrogenbindinger. Stoffer som har ladninger (ditt stoff A), stoffer med –OH, –NH2, –CO– og –COOH grupper er de mest polare fordi disse kan gå inn i nettverket til vann:

4hydroksybutansyre (3K)

 

Figuren viser hvordan stoffet (B) vil trives i vannets nettverk. Stoffet (A) vil være mer løselig enn (B) fordi en ladning, som er svært polar, på stoffet (–COO) gjør at stoffet mer løselig enn en uladet polar gruppe (som for eksempel –OH).

De sorte gruppene på figuren ovenfor er upolare og de er ikke i stand til å delta i hydrogenbindingsnettverket i vannet.

Hvor godt et stoff er løselig i vann avhenger derfor av forholdet mellom polare og upolare grupper. I stoffene (A) og (B) er andelen av polare grupper høy og begge stoffene er derfor godt løselige i vann.

For å lære mer om vann kan denne artikkelen på forskning.no anbefales varmt.

(Vist 17711 ganger.)

Emne(r): polaritet, vann,

Vis alle emner