Kjemikeren svarer

Polariteten i glyserol, stearinsyre og trietanolam

Spørsmål - fra Arne:
Hvordan er polariteten/ladningsforskyvningene i stoffene glyserol, stearinsyre og trietanolamin? Hvor blir det positiv pol, og hvor blir det negativ? Stemmer det at N i trietanolamin blir negativ pol, mens de 3 OH- blir positive?

Svar fra Morten Moe

Dipolmoment:

Hvis man har et molekyl med to atomer vil molekylet ha et dipolmoment dersom de to atomene er ulike, feks H-Cl. Hvor kraftig dopolmomentet i molekylet blir avhenger av stoffenens elektronegativitet, altså atomenes evne til å trekke til seg elektroner. En tabell over elektronegativitetsverdier finner du her

Cl har høyere elektronegativitet enn H og i H-Cl molekylet vil H ha en delvis positiv ladning og Cl en delvis negativ ladning. I en formel skrives gjerne dipolmomentet som en pil med en + på, der pilspissen angir den negative delen av molekylet og + den positive delen, se figuren nedenfor:

sp_005_fig1 (1K)

NB! Det er viktig å være klar over at det ikke er snakk om reelle ladninger her (som i ioner, for eksempel Na+), men ladningsforskyvninger! Symmetriske molekyler som CO2 (O=C=O) vil ikke ha noe netto dipolmoment fordi de to C=O (positiv på C) trekker i nøyaktig motsatt retning og utligner derfor hverandre.

De forbindelsene du spør om vil derfor ha følgende dipolmomenter i strukturene:

sp_005_fig2 (8K)

(Vist 17193 ganger.)

Emne(r): polaritet,

Vis alle emner