Kjemikeren svarer

Hva brukes einsteinium til?

Spørsmål - fra KM:
Hva brukes einsteinium til? (det ligger som nr.99 i det perodiske system.)

Svar fra Morten Moe

I dag er det identifisert 111 ulike grunnstoffer. Følger du denne linken får du et offisielt periodesystem fra IUPAC - International Union of Pure and Applied Chemistry: Periodic Table

Blant disse 111 grunnstoffene er det uran med atomnummer 92 (skives 92U) som er det tyngste som finnes naturlig i jordskorpen. Alle grunnstoffer med atomnummer høyere enn 92 kalles for transuraner og er kunstig framstilte grunnstoffer. Ingen av transuranene er stabile, dvs si at alle er radioaktive.

Einsteinium, Es, ble først identifisert under prøvesprengning av hydrogenbomber (1952). Prinsippet for en hydrogenbombe er for å si det enkelt, at man prøver å etterligne det som skjer på sola (hvor hydrogen og helium atomer fusjonerer). Dette krever tøffe betingelser og det benyttes gjerne en plutoniumbombe (a la den som ble sluppet over Nagasaki 9. august 1945) for å få satt i gang hydrogen/helium-reaksjonen.

Senere ble einsteinium framstilt under mildere betingelser ved å bombardere plutonium med nøytroner (1961); man greide å syntetisere hele 0,00001 gram (0,01 mg)! Nøytroner er elektrisk nøytrale kjernepartikler med en masse som er tilnærmet lik den for protoner (positiv kjernepartikkel). Et grunnstoff, feks einsteinium med atomnummer 99, har 99 protoner i kjernen. Det er vanlig at grunnstoffer foreligger som ulike isotoper som vil si at et og samme grunnstoff har varierende antall nøytroner i kjernen.

Det er framstilt 20 isotoper for Einsteinium og de mest stabile isotopene har 153, 154, 155 og 156 nøytroner i kjernen og isotopene angis som 252Es, 253Es, 254Es og 255Es.

For radioaktive stoffer snakkes det ofte om halveringstid. En halveringstid er den tiden det tar for halvparten av stoffet man startet med har blitt spaltet. For einsteinium har den mest stabile isotopen, 252Es, en halveringstid på 471,7 døgn, dvs knapt 1 1/3 år. Har man 1 gram 252Es, vil man ha 0,5 gram etter 1 1/3 år, 0,25 gram etter 2 2/3 år og 0,125 gram etter 4 år osv..

Einsteinium er et metallisk grunnstoff. Pga den svært begrensede tilgangen har Es ingen anvendelsesområder.

(Vist 11509 ganger.)

Emne(r): einsteinium, grunnstoff,

Vis alle emner