Kjemikeren svarer

Hvordan forklarer man bindingen i CO?

Spørsmål - fra ukjent:
Hvordan forklarer man bindingen i CO ?

Svar fra Morten Moe

Man kan tenke seg tre mulige former av karbonmonoksid, CO:

:C ≡ O:+ <--> :C = O:: ↔ ·:C+ – O:·

Lengden på bindingen er 1,11Å (=Ångstrøm 1x10–10 m), som er typisk for trippelbindinger. I figuren angir hver prikk et elektron og vi ser at for de to strukturene til høyre ikke følger oktettregelen. Alle tre strukturene vil finnes og eksistere i en likevekt og vi kaller gjerne stoffer som kan eksistere med ulik plassering av elektronene i molekylet for å være resonnans-stabiliserte.

Det at to av resonnansformene til CO har en (delvis) ladning gjør at molekylet har et såkalt dipolmoment.

Lengden på bindingen til oksygenet vi puster er 1,21 Å. CO er giftig fordi det binder seg til hemoglobin i røde blodceller ca 200 ganger mer effektivt enn O2. Dette kan forklares med at CO har et dipolmoment, noe O2 ikke har.

(Vist 30498 ganger.)

Emne(r): bindinger, CO, karbonmonoksid,

Vis alle emner