Kjemikeren svarer

Hvorfor er vann et godt løsningsmiddel for biokjemiske reaksjoner?

Spørsmål - fra Johnny:
Hvorfor er vann et godt løsningsmiddel for biokjemiske reaksjoner?

Svar fra Solveig Flock

Vann er et godt løsningsmiddel for biokjemiske reaksjoner fordi

vannmolekylet er polart og har en svært god evne til å danne det vi kaller

hydrogenbindinger. Vann har formelen H2O. Oksygenatomet trekker mer på

elekroner enn H-atomet. Fordi elektroner trekkes bort fra H-atomet mot

O-atomet, blir det en netto positiv ladning rundt H-atomene og en netto

negativ ladning rundt O-atomet. Ulike ladninger tiltrekker hverandre og

vannmolekylene vil derfor orientere seg slik at O-delen i et vannmolekyl

ligger mot H-delen i et annet vannmolekyl. Denne interaksjonen/"bindingen"

mellom H-atomet i et vannmolekyl og O-atomet i et annet kalles en

hydrogenbinding.

Vannmolekyler kan også danne hydrogenbinding med andre molekyler. Mange

biokjemiske molekyler har atomer på overflaten som kan danne

hydrogenbinding med vannmolekylene og disse løses derfor godt i vann.

En del biokjemiske molekyler er ganske store og består av både polare og

upolare deler. Disse folder/orienterer seg gjerne på en slik måte at de

polare atomgruppene vender utover mot vannmolekylene, mens det innover i

molekylet kan være hulrom som er mer upolare. De polare vannmolekylene

"tvinger" på en måte de upolare delene av de biokjemiske molekylene

sammen.

(Vist 13126 ganger.)

Emne(r): vann, biokjemi, løsemiddel,

Vis alle emner