Kjemikeren svarer

Hva er molekulær?

Spørsmål - fra Thomas:
Hva er molekulær?

Svar fra Morten Moe

Hei!

Al du kan se rundt deg består av molekyler, haugevis av molekyler. For eksempel er det over 33400000000000000000000000 eller over 33 billioner billioner vannmolekyler i en liter vann. Molekyler er byggesteiner i et kjemisk stoff, feks vann, sukker eller oksygengass. Alle molekyler består av atomer. Det finnes 92 ulike typer atomer naturlig tilstede på jorda og de aller fleste stoffene vi omgir oss med er satt sammen ved hjelp av ulike kombinasjoner av disse atomene. Disse kombinasjonene av atomer kalles som sagt for atomer. Lufta du puster inn består av 21% oksygengass og oksygengass består av to oksygenatomer (kjemisk symbol O). Molekylformelen til oksygengass blir dermed O2.

Vann består av to hydrogenatomer (kjemisk symbol H) og et oksygenatom. Molekylformelen til vann blir dermed H2O. Vannmolekylet er ikke rett, vinkelen H-O-H er 104,45 grader.

Sukkeret vi har på kjøkkenet er et fast stoff og består av tolv karbonatomer (kjemisk symbol C), 22 hydrogenatomer og elleve oksygenatomer, molekylformelen blir dermed C12H22O11.

Som du ser kan molekyler være enten gasser, væsker eller faste stoffer. Antall atomer og typer atomer i molekylet vil bestemme om molekylet er en gass, væske eller fast stoff ved romtemperatur.

(Vist 10914 ganger.)

Emne(r): molekulær,

Vis alle emner