Kjemikeren svarer

Hva er et ion?

Spørsmål - fra Ukjent:
Hva er et ion? Hvordan kan vi navn sette et ion?

Svar fra Morten Moe

Hei!

Et ion er et atom eller en gruppe av atomer som har en ladning. Ladningen kan være enten positiv eller negativ. Et positivt ion kalles gjerne et kation og et negativt ladet ion kalles anion.

De enkleste ionene dannes fra atomer (grunnstoffer). Fra grunnstoffene til venstre i periodesystemet dannes positive ioner, feks Na+ og Ca2+. "Ca" er her det kjemiske symbolet for kalsium, "+" angir at ionet er positivt ladet, mens "2" angir at "Ca" bærer to [positive] ladninger. Grunnstoffene til høyre danner negative ioner, feks Cl-.

Navnstettingen på disse er at kationene får vedhenget "-ion" på seg, feks natriumion og kalsiumion. Anionene får gjerne vedhenget "-id" etter grunnstammen i navnet til grunnstoffet, feks klorid.

Noen grunnstoffer kan ha ulike ladninger på seg, feks jern: Fe2+ og Fe3+. Hvis disse ionene inngår i salter og man skriver en tekst angir man ladningen for stoffet med romertall i parentes, mao blir FeCl3 jern(III)klorid, mens FeCl2 blir jern(II)klorid.

For grupper av atomer er navnsettingen av disse basert på det sentrale atomet i gruppen og de assosierte atomene angis i vedhenget på navnet. Vedhenget på navnet angir gjerne også antallet, men det krever en viss modning innen kjemi for å nyttiggjøre seg av disse da de ikke er helt logiske ved første blikk. Feks:

[ClO4]- kalles perklorat (klor er sentralatom med fire oksygen bundet til seg, en negativ ladning)

[ClO3]- kalles klorat

[ClO2]- kalles kloritt

[ClO]- kalles hypokloritt

Hvis du er veldig interessert i emnet kan boken "Navn på kjemiske stoffer" av Vivi Ringnes, Cappelen forlag, ISBN: 8202151880, anbefales på det varmeste!

(Vist 54455 ganger.)

Emne(r): ion,

Vis alle emner