Kjemikeren svarer

Hva er elektrolyse?

Spørsmål - fra Kristine:
Hva er elektrolyse?

Svar fra Tor Hemmingsen

Elektrolyse er også forklart på siden no.wikipedia.org/wiki/Elektrolyse

Fra naturens side finner en ofte mineraler i stabile former som oksider, hydroksider, karbonater, sulfater etc. For å få rene metaller må en tilføre energi i form av strøm, gjerne i en smelte.

Et eksempel er fremstilling av kobber fra malakittmineral.

Den kjemiske formelen for malakitt er er {%FORMEL CuCO3Cu(OH)2}. Ved oppvarming skjer denne prosessen

{%FORMEL CuCO3Cu(OH)2 --> 2 CuO + CO2 + H2O }

Kobberoksidet kan reduseres med koks (karbon).

Reduksjon (for CuO)

Cu2+ + 2 e- = Cu

Oksidasjon (til karbondioksid)

C = C4+ + 4 e-

Hvor totalreaksjon (redoksreaksjonen) er:

2 CuO + C = Cu + CO2

Et annet tradisjonelt eksempel er elektrolyse av vann. Dvs at hydrogen og oksygen dannes når vann elektrolyseres.

(Vist 17464 ganger.)

Emne(r): elektrolyse, generell kjemi,

Vis alle emner