Kjemikeren svarer

Hva er den naturvitenskapelige metoden?

Spørsmål - fra Ukjent:
Hva er den naturvitenskapelige metoden?

Svar fra Nina Aas

Hva den naturvitenskaplige metoden er vet jeg ikke. Har ikke hørt om den, men hvis en sjekker metode som sådann, så finnes følgende info som kanskje er til nytte og forklarer spørsmålet til en viss grad.

Metode

(av gr. methodos, 'det å følge en bestemt vei mot et mål, forskning') planmessig fremgangsmåte, især i vitenskap og filosofi, gjerne grunnet på regler og prinsipper.

Det er mulig at allerede Sokrates skilte mellom to metoder som er avgjørende forskjellige, den analytiske som forsøker å forstå ved å analysere (se analyse) og den syntetiske som er konstruktiv, sammenføyende (se syntese). Dette er en tidlig versjon av det viktige skillet mellom induktiv og deduktiv metode. Den første går fra de enkelte fakta til allmenne prinsipper eller lover, de får virkelighetskontakt (empirisk innhold), men er alltid usikre (se induksjon). Deduktiv metode trekker logisk nødvendige slutninger fra allmenne til mindre allmenne (singulære, partikulære) utsagn, de blir alltid sikre og sanne, men deres relevans for virkeligheten er tvilsom (se deduksjon). I den 2500 år gamle debatten om vitenskapelig og filosofisk metode har dette skillet spilt en stor rolle, bl.a. fordi det gir opphav til to ulike vitenskapsidealer. Induktiv metode er knyttet til de empiriske naturvitenskaper, deduktiv metode til logikk, matematikk og filosofi.

Mange har forsøkt å oppstille metodiske krav som gjelder for alle vitenskaper, f.eks. Ramon Llull, Francis Bacon, Leibniz og Kant. For Aristoteles var legekunsten det metodiske forbilde, hos Descartes hadde matematikken denne stilling, og i moderne tid er det særlig de eksperimentelle naturvitenskaper som har påvirket andre fags metodiske idealer. I dag er man mindre tilbøyelig enn før til å snakke om én vitenskapelig metode. F.eks. fysikk, astronomi, kjemi, historie, rettsvitenskap og lingvistikk er metodisk sett så forskjellige at det eneste fellesskap man kan finne, synes å måtte bestå i visse allmenne idealer av metodologisk art: vitenskapelige påstander bør være offentlige og intersubjektivt prøvbare, så enkle, men samtidig så systematiske og fullstendige som mulig, og ha så høy grad av holdbarhet (sannhet, sannsynlighet) som mulig.

(Vist 12106 ganger.)

Emne(r): generell kjemi,

Vis alle emner