Kjemikeren svarer

Selektive løsemidler

Spørsmål - fra Ole:
Selektive løsemidler. vi har hatt en lab.oppg der vi skulle ekstrahere koffein ifra teblader. dette ble gjørt ved å helle kokende vann i en kolbe med te blader, dekantere ut løsningen,til en skilletrakt og blande te-løsningen med diklormetan. læreren sa at diklormetan er et selektivt polart løsemiddel. det som læreren ikke kunne svare på var: hvordan kan det ha seg at diklor metan som er et polart løsemiddel, ikke løser opp di andre stoffene i teløsningen som blir løst av vann som også er polart løsemiddel? Håper at dere kan besvare spørsmålet mitt Vennlig hilsen en nyskjerrig laborant elev.

Svar fra Hans Henrik Øvrebø

Hei Ole

Det er mange ulike måter å gruppere løsemiddelene. Mange konstanter og forklaringsmodeller eksistere. Det er vanlig å skille mellom organiske løsemiddel og vann. De organiske løsemiddelene grupperes deretter f. eks etter polaritet. Diklormetan betegnes som et organisk løsemiddel og har en betydelig større upolar del enn vann og løser organiske forbindelser mye bedre enn vann. At de er ulike til tross for at begge ofte betegnes som polare kommer tydelig frem i og med at de danner to faser når de blandes. Log P er et av flere mål for polaritet eller mer korrekt hydrofobisitet som illustrerer forskjellen på vann og diklormetan. Her ser man på fordelingen av ulike organisk løsemiddel i et vann - oktanol tofase system. Litt forenklet kan man si at jo lavere log P verdi, jo mer vannløslig (”polart”) (Biotechnology and bioengineering, vol. 1987, side 81-87 og Biotechnology and bioengineering, vol. 38, 1991, side 1137-1143)

Noen log P verdier:

Metanol -0,76

Etanol: -0,24

Aceton: -0,23

Propanol: 0,28

Diklormetan: 1,5

Kloroform: 2,0

Bensen: 2,0

Heksan: 3,5

Hexadecane: 8,8

Når man ekstraherer ut stoffer fra en blanding kan man påvirke selektiviteten i ekstraksjonen ved for eksempel å justere pH slik at enkelte stoffer blir protonert/deprotonert og få en ladning (funksjonelle gupper/deler av molekyl har ulik evne til å bli protonert/deprotonert, bestemmes av pKa verdien). Disse vil da ”vandre over” i vannfasen, gitt at den organiskedelen av molekylet ikke er for ”dominerende”.

(Vist 14422 ganger.)

Emne(r): løsemiddel,

Vis alle emner