Kjemikeren svarer

Hvilke stoffer brukes ved rensing av avløpsvann?

Spørsmål - fra Lizpia:
Hvilke stoffer brukes ved kjemisk rensing av avløpsvann?

Svar fra Morten Moe

Avløpsvann (kloakk) renses ved at det tilsettes aluminiumioner eller jernioner. Sammen med fosfater danner disse ionene tungtløselige salter som kan skilles ut ved sedimentering. En betydelig del av det organiske materialet i avløpsvannet vil følge med under sedimenteringen.

Et kjemisk renseanlegg kan i liten grad fjerne oppløste nitrater i avløpsvannet. Dette skyldes at de aller fleste nitrogenforbindelser er lettløselige i vann. Dermed kan de ikke felles ut ved tilsetning av kjemikalier.

(Vist 12802 ganger.)

Emne(r): kloakkrensing,

Vis alle emner