Kjemikeren svarer

Hva inneholder Metan, Etan, Propan, og Butan?

Spørsmål - fra Ekrem:
Hva inneholder Metan, Etan, Propan, og Butan?

Svar fra Nina Aas

De 4 nevnte gassene er hovedbestanddelene av naturgass. Her følger litt mer om naturgass.

Naturgass

fargeløs, brennbar gass som kan finnes i porøse bergarter i jordskorpen, oftest sammen med råolje. Det regnes i hovedsak å være et fossilt brennstoff dannet ved nedbrytning av organisk materiale (se kerogen). Vanligvis ligger gassen i et sjikt over oljen, men ved høyere trykk kan den være helt eller delvis løst i oljen. Det finnes også en rekke petroleumsfelter hvor reservoarene fører svært lite olje i forhold til gassen; gassfelter, f.eks. Friggfeltet. Naturgass er alltid et biprodukt ved oljeproduksjon og er hovedproduktet fra gassfeltene. Se også petroleum.

Sammensetning

Naturgass er en blanding av lavmolekylære hydrokarboner, som i tillegg også kan inneholde vekslende mengder av andre gasser, som nitrogen, karbondioksid og hydrogensulfid. Den vil normalt være mettet med vanndamp når den produseres fra brønnen. Metan, som er den letteste av hydrokarbongassene og har et kokepunkt på ?161°C, utgjør vanligvis ca. 85%. Etan (kokepunkt ?88°C) utgjør 5?10 %. Resten er propan, normal- og isobutan, pentaner og høyerekokende (tyngre) komponenter. Pentan og høyerekokende komponenter er væsker ved romtemperatur, men de har så pass høyt damptrykk at de kan finnes som komponenter i en gassblanding.

Handelsproduktet tilsettes luktstoffer for at evt. lekkasjer lettere skal oppdages. Det er også giftfritt, noe som skiller naturgass fra lysgassen som tidligere ble brukt til belysning og oppvarming i byene.

Avhengig av sammensetningen av gassen brukes betegnelser som:

Rikgass

Rå naturgass som er kondisjonert for transport gjennom rørledning til videre opparbeiding.

Tørrgass

Hovedsakelig metan med litt etan.

Våtgass

Naturgass med høyt innhold av kondenserbare hydrokarboner, i hovedsak propan og butaner, men også etan, pentaner og tyngre komponenter.

NGL (Natural Gas Liquids)

Kondenserbare hydrokarboner (etan til butaner, dessuten pentaner og tyngre komponenter), som er utvunnet fra våtgass eller rikgass. Den tyngste andelen blir også kalt C5+, nafta, naturbensin eller kondensat.

LNG (Liquid Natural Gas)

Tørrgass som er gjort flytende ved hjelp av høyt trykk og lav temperatur.

LPG (Liquid Petroleum Gases)

Kondensert propan og butan.

Sur gass

er betegnelse på naturgass som inneholder sure komponenter som karbondioksid og/eller hydrogensulfid.

(Vist 18778 ganger.)

Emne(r): metan, etan, propan, butan,

Vis alle emner