Kjemikeren svarer

Hvordan ser peptidet tyr-gly-leu ut ?

Spørsmål - fra PI, 3,14:
Hvordan ser strukturen til peptidet tyr-gly-leu ut, vet at vannet skal bort, men får det ikke til. PI

Svar fra Morten Moe

Når aminosyrer danner en peptid- (amid-) binding spaltes det av vann. Se den øverste figuren.

Som et eksempel på et tripeptid er peptidet tyr-gly-leu skissert i den nederste figuren.

(Vist 11593 ganger.)

Emne(r): peptid, aminosyre,

Vis alle emner