Kjemikeren svarer

Hva skjer med sølv på aluminiumsfolie?

Spørsmål - fra Hans Olav:
Hei, har hørt at dersom en legger ting av sølv på aluminiumsfolie og tilsetter en NaCl-løsning, vil sølvet få tilbake sin naturlige glans. Er dette en redoksreaksjon, og i tilfelle hva er det om skjer?

Svar fra Tor Hemmingsen

Sølv misfarges ofte for at de kommer i kontakt med sulfider f.eks i egg. Vi får dannes sølvsulfid som har en mørk farge. Aluminium har større tiltrekningskraft til sulfid enn sølv, og vil derfor omdanne sølvsulfid til rent sølv. Vi får en redoksrekasjon hvor vi har reaksjonene:

Oksidasjon: 2 Al + 3 S2- = Al2S3 + 6e-

Reduksjon: Ag2S + 2e- = 2 Ag + S2-

Totalreaksjon: 3 Ag2S + 2 Al = 6 Ag + Al2S3

I vandig løsning er aluminiumsulfid ustabilt og omdannes til aluminiumoksid

(Vist 17570 ganger.)

Emne(r): sølv, aluminiumsfolie, natriumklorid,

Vis alle emner