Kjemikeren svarer

Hva består fotokjemikalier av?

Spørsmål - fra Jonathan:
Hva består fotokjemikalier av? og evt brennverdi hos fotokjemikalier?

Svar fra Nina Aas

Fotokjemikalier kan vel være både det ene og det andre. Har satt sammen noe info om noen typiske fotokjemikalier (hentet fra Aschehoug og Gyldendal). Definisjonen av brennverdi er beskrevet i et annet svar, men fant ingen verdier i farten.

Fremkalling

Stoffer som påvirker en belyst film eller plate slik at det trer frem et synlig bilde. Ved lysets innvirkning gjennomgår sølvbromid i gelatinlaget på platen en begynnende reduksjon til sølv, idet det dannes noen sølvkorn som er så små at de bare kan sees i ultramikroskop. Ved svak eller kort belysning er deres antall proporsjonalt med den lysmengde som har truffet filmen eller platen. Behandles denne med reduserende midler, fremkallere, reduseres sølvbromidet videre, og de sterkest belyste steder blir svarte, det latente bilde blir synlig som et negativ.

Fremkalleren får ofte sitt navn etter de fremkallerstoffer den inneholder (metol, hydrokinon, glysin, parafenylendiamin osv.). Dessuten inneholder fremkalleren et konserveringsmidddel (som regel natriumsulfitt), en base (natriumkarbonat, boraks) og kaliumbromid, som bremser hastigheten og hindrer slør. For miniatyrfilm brukes finkornfremkallere som skiller seg fra de vanlige fremkallere ved 1) hensiktsmessig valg av fremkallerstoff som parafenylendiamin, glysin, metol, 2) lite eller svake baser, eller 3) sølvløsende bestanddeler som eventuelt kaliumrhodanid,rhodankalium, og forholdsvis meget natriumsulfitt, som foruten å konservere fremkalleren også har en sølvløsende virkning.

Hydrokinon

Hvit krystallinsk organisk forbindelse med smeltepunkt 170 °C, lett løselig i varmt vann og i alkohol. Virker reduserende, særlig i basisk løsning, og brukes av den grunn som fotografisk fremkaller. Det er også et antioksidasjonsmiddel og stabiliseringsmiddel for diverse kjemisk-tekniske produkter, og i monomerer brukes det ofte som inhibitor mot uønsket polymerisasjon. Kjemisk sett er hydrokinon en toverdig fenol, 1,4-dihydroksybenzen med formelen C6H4(OH)2. Fremstilles vanligvis ved reduksjon av kinon. Hydrokinon er giftig og kreftfremkallende.

Fiksérsalt

Vanlig brukt betegnelse for natriumtiosulfat, tidligere kalt natriumhyposulfitt. I utvidet betydning en betegnelse på en blanding av natriumtiosulfat og kaliumhydrogensulfitt i forholdet 10:1 som brukes som fiksérbad.

Fiksérbad

Benyttes som siste bad ved fremkalling av svart/hvitt-film og fotopapir for at bildet på emulsjonen skal bli holdbart, dvs. motstandsdyktig mot lys og kjemiske påvirkninger. Fiksérbadets hovedoppgave er å løse opp ueksponerte (ubelyste) sølvsalter fra emulsjonen etter at fremkalling har funnet sted. De oppløselige forbindelsene blir til slutt skylt bort i rennende vann. Fiksérbad består som regel enten av natriumtiosulfat og kaliumhydrogensulfitt (langsomt arbeidende fiksérbad) eller av ammoniumtiosulfat i blanding med andre stoffer (såkalt «hurtigfiks»). Løsningen kan også inneholde stoffer som skal herde gelatinet i emulsjonen. Negativer og papirkopier bør fikseres i hver sin løsning. Fiksérbad inngår også i fremkallingsprosedyren for fargefilm og -papir, ofte kombinert med blekebad som såkalt «blekefiks».

(Vist 11669 ganger.)

Emne(r): fotokjemikalier,

Vis alle emner