Faggrupper

Analytisk

Historie

Katalyse

Kjemometri

Kvantekjemi

Makro

Matkjemi

Organisk

Undervisning

Uorganisk

Lokalavdelinger

Bergen

Grenland

Nord-Norge

Oslo

Rogaland

Trondhjem

Østfold

Det 14. Organisk Kjemiske Høstmøte

NKS Faggruppe for Organisk Kjemi (FOK) arrangerer

Det 14. Organisk Kjemiske Høstmøte

Grønn organisk kjemi / Green Organic Chemistry

Fredag 16. oktober 2008, kl 09.00 - ca. 15.30; registrering fra 08.30

Ingeniørenes Hus, Kronprinsensgate 17, 0251 Oslo

Registreringsavgift inkl. lunch og kaffe:

-- Ansatte i industri og instituttsektoren kr. 1000,-

-- Ansatte og studenter fra universiteter og høgskoler kr. 400,-

-- Alle ikke NKS medlemmer kr. 1300,-

Påmelding

Påmelding pr. e-post til mats.tilset@kjemi.uio.no. Oppgi navn, tittel, adresse, telefon og e-postadresse.

Registreringsavgift betales til konto 6094.05.51644. NKS-FOK v/ Kåre B. Jørgensen, Institutt for matematikk og naturvitenskap, Universitetet i Stavanger, 4036 Stavanger.

Hvis det foretas én innbetaling for flere deltakere, vennligst angi for hvilke personer betalingen gjelder!

Frist for påmelding og betaling av registreringsavgift er torsdag 8. oktober 2009.

Last ned invitasjon (pdf)

Inviterte foredragsholdere

Professor Roger Sheldon, Delft University, Netherlands

Tittel: Green Chemistry, Catalysis & Organic Synthesis: Bridging the Gap

Professor James H. Clark, Green Chemistry Centre of Excellence, York University, UK

Tittel: Green Chemistry and the Biorefinery: a partnership for a sustainable future

Dr. Peter Dunn, Pfizer, UK

Tittel: Green Chemistry at Pfizer

Dr. Elisabeth Bouwman, Leiden University, Netherlands

Tittel: Using transition metal catalysis in the development of new atom-efficient reactions

Dr. Martin Lersch, Borregaard, Norway

Tittel: Creating value from wood - the Borregaard biorefinery

[til toppen av siden]Kontakt Norsk Kjemisk Selskap