Faggrupper

Analytisk

Historie

Katalyse

Kjemometri

Kvantekjemi

Makro

Matkjemi

Organisk

Undervisning

Uorganisk

Lokalavdelinger

Bergen

Grenland

Nord-Norge

Oslo

Rogaland

Trondhjem

Østfold

Det 13. Organisk Kjemiske Høstmøte

NKS Faggruppe for Organisk Kjemi (FOK) arrangerer

Det 13. Organisk Kjemiske Høstmøte

“Advanced Organic Materials”

Fredag 17. oktober 2008, kl 09.00-16.00; registrering fra 08.30

Ingeniørenes Hus, Kronprinsensgate 17, Oslo

Påmelding pr. e-post til mats.tilset@kjemi.uio.no. Oppgi navn, tittel, adresse, telefon og e-postadresse.

Fristen for påmelding er forlenget til torsdag 8. oktober kl 18.

Foredragsholdere:

Dr. Scott Brown, Cambridge Display Technology LTD, UK

Tittel: Suzuki coupling and the chemistry of Light Emitting Polymers

Dr. Brown gir også årets Industry Lecture i Oslo dagen før høstmøtet.

Prof. Cameron Alexander, University of Nottingham, UK

Tittel: Polymer Switches and Biological Responses

Prof. Stephen M. Kelly, University of Hull, UK

Tittel: Synthesis of Liquid Crystal Semiconductors

Prof. Norbert Moszner, Ivoclar Vivadent AG, Liechtenstein

Tittel: New organic components for dental adhesives and composites

Prof. Maurizio Prato, University of Trieste, Italy

Tittel: Organic Functionalization of Carbon Nanotubes

Prof. Tanja Weil, Max Planck Institute for Polymer Research, Mainz, Germany

Tittel: Synthesis and in vitro Characterisation of Dendritic- and Protein-based Polyelectrolytes

Registreringsavgift inkl. lunch og kaffe:

-- Ansatte i industri og instituttsektoren kr. 1000,-

-- Ansatte og studenter fra universiteter og høgskoler kr. 400,-

-- Alle ikke NKS medlemmer kr. 1300,-

[til toppen av siden]Kontakt Norsk Kjemisk Selskap