Styret

Styret for faggruppen for kjemiens historie består av

Professor Bjørn Pedersen,
Kjemisk institutt, UiO (leder, på valg 2016)
Professor Ragnar Bye,
Farmasøytisk institutt, UiO (nestleder, på valg 2017)
Professor Leiv Sydnes,
Kjemisk institutt, UiB (styremedlem, på valg 2016)
Førsteamanuensis Annette Lykknes,
Institutt for kjemi, NTNU (sekretær, på valg 2017)

Vararepresentant
Førsteamanuensis Vivi Ringnes,
Skolelaboratoriet kjemi, UiO (på valg 2016)

Valgkomite (på valg 2016):
Professor Lars Skattebøl og professor Arvid Mostad, begge ved Kjemisk institutt, UiO.