Faggrupper

Analytisk

Historie

Katalyse

Kjemometri

Kvantekjemi

Makro

Matkjemi

Organisk

Undervisning

Uorganisk

Lokalavdelinger

Bergen

Grenland

Nord-Norge

Oslo

Rogaland

Trondhjem

Østfold

Østfold avdeling

av Norsk kjemisk selskap

Hjem

Eldre møter

Del...Selskapet

Om NKS

Hovedstyret

Vårt tidskrift
[Tidskriftet Kjemi]

Medlems bedrifter

Møteprogram 2006

1. mars: Generalforsamling. De frammøtte fikk også en omvisning hos MediMush. som leier lokaler på Ingeniørhøgskolen i Sarpsborg. Birte Sjursnes holdt foredrag om MediMush sine produkter og om bedriften.

23. mars: Finn Myhren fra ClavisPharma fortalte om bedriften og deres historie.

26. april: Terje Christensen fra Statens strålevern ga foredraget "Fysikken og kjemien bak solbeskyttelse av huden".

31. august: Barbro Johanne Spillum holder foredrag om ”Sopp og soppforgiftninger”

28. september: Martin Lersch holder foredrag om ”Molekylær gastronomi”

19. oktober: Pål Tandberg holder foredrag om ”Biodiesel og mulig produksjon i Fredrikstad”


Om nettsidene til NKS  | Feil meldes webmaster